Анализ на речта – “Имам 99 проблема и парализата е само един ” на Мейсун Зайид, част от платформата TED.com

by admin on 17.07.2015

Анализ на речта – “Имам 99 проблема и парализата е само един ” на Мейсун Зайид, част от платформата TED.com

линк към видеото:
https://www.ted.com/talks/maysoon_zayid_i_got_99_problems_palsy_is_just_one
(Превод: Елина Филипова)

Комуникативна ситуация:
дата: декември 2013 г.
град, държава: Сан Франциско
повод: участие в платформата TED.com/ TEDWomen 2013
Платформата TED.com дава възможност на специалисти в определена област или съответно хора с някакъв опит да споделят идеите, вижданията, преживяванията и опита си. Ораторите в TED могат да бъдат хора на изкуството, учени, бизнес специалисти, няма ограничение относно професията, те са вдъхновители. С мотивиращи си речи, с разказите за успехите и неуспехите по пътя, със съветите, които дават, те успяват да държат публиката концентрирана и очакваща интересно говорене за ценности, каузи, съдби, модели на поведение. Характерно при конференциите TED e присъствието на червеното лого и червения кръгъл килим, на който презентаторите стоят.
TED ораторите по правило имат 18 минути, в които да се изявят. Разбира се, всяко правило си има изключения. Презентациите варират много под и над определеното време. Мейсун Зайид успява да се вмести във времето. Нейната презентация или по-точно разказ е с продължителност от 14 мин. и 13 секунди.
TEDWomen се различава с това, че презентаторите са само жени.
Оратор:
Мейсун Зайид е американска актриса, писател и комедиант. Родена е в Ню Джързи и е от палестински произход. 40-годишната дама носи дух на много млад човек, това се усеща от усмивката, с която озарява сцената и начина, по който говори. Мейсун е съосновател на комедийния фестивал New York Arab-American, който съществува от вече 10 години. Още от раждането си тя е с церебрална парализа, която кара тялото й да трепери постоянно.
Аудиторията:
Характерна за TED конференциите е голямата аудитория. Тя е както директна, така и индиректна. Директната аудитория е тази в залата, която случа Мейсун на живо, за да получат тази привилегия, аудиторията си закупува билет. TED конференциите са платени. Възрастта на зрителите в залата варира между 25-50 години. Няма определено разделение, аудиторията е смесена- присъстват и мъже и жени, като се предполага, че жените са преобладаващи, тъй като това е TEDWomen. Индиректната са тези хора, които ще гледат видеото в сайта на TED. То може да им попадне случайно в някоя социална мрежа като FaceBook, Twitter, Google+ и други, или умишлено да бъде потърсено в сайта. Благодарение на преводачи, всяко видео е преведено на много езици и така достига до много хора от различни държави, говорещи различни езици. Въпреки че ораторите говорят на английски, който да е разбираем, има хора, които не го владеят и така те също имат възможността да гледат видеозаписите.
Аудиторията на TED е винаги много мотивирана, жадуваща да слуша. Известно е, че е и много взискателна както към оратора, така и към темата на презентацията. Речта на Мейсун предизвиква много смях у аудиторията, това показва, че им е интересно и, че слушат внимателно.
Жанр:
Според проф. Й. Ведър, който разделя устните публични изказвания на две големи групи в зависимост от броя на преобладаващо активните субекти- изказказването на Мейсун спада в дяла на монологично изказване, род: реч. Идеята на TED е речите да бъдат вдъхновяващи и мотивиращи за слушателите. Такава е и речта на Мейсун. Изказването й е от вида на агитационните речи, като целта й е да мотивира, доказвайки, че въпреки церебралната парализа, човек може да бъде борбен, да бъде с несломим дух и да успява. Следователно може да се каже, че подвидът на речта е въодушевляваща.
Особености на речта, реторична аргументация и реторични фигури и похвати:
За структирни особености на речта е трудно да се говори при изявлението на Мейзун Зайид. Нейната реч от под формата на разказ от миналото към настоящето. Въпреки, че тя ясно заявява: “Now, I must warn you, I’m not inspirational.” (“Сега, трябва да ви педупредя, че аз не съм вдъхновител.”). Според мен речта й е вдъхновяваща, защото енергията, която притежава, усмивката и начинът, по който говори с хумор за церебралната си парализа, мен лично ме вдъхновяват.
Структурните особености на представянето й: Уводът, изложението и заключението не са ясно разграничени, но все пак присъстват. Мейсун не застава пред публиката, за да излага и агументира някакви факти. Тя е поканена в TEDWomen, за да разкаже своята история.
Аудиторията на TED не изисква Мейсун да се обърне с някакви специални персонални обръщения. Предполага се, че щом говори в TEDWomen в публиката преобладава женският пол. Именно и затова ораторът се обръща точно към жените: “Hello, TEDWomen, what’s up.”, което повтаря два пъти. Още в началото тя подхожда много неформално към присъстващите, което сближава аудиторията и оратора, и разчупва ледовете, които може да има между тях.
Впечатление прави това, че ораторът седи на стол- нещо, което не е типично за презентаторите в TED. Но когато заговаря бързо, разбираме, защо й е нужен.
Увод:
Започва с представяне на името си и това, че има церебрална парализа и как се е стигнало до това. Всичко това тя успява да каже по хумористичен начин: “Моето име е Мейсун Зайид и не съм пияна. Но лекарят, който ме изроди, е бил. Той срязал майка ми шест пъти, в шест различни посоки, задушавайки горкичката малка аз в този процес.” Представяйки следствията от тази болест, тя прави сравнение между себе си и певицата Шакира, известна с танците си, които движат всяка част от тялото й, и боксьорът Мохамед Али: ” Изтощително е. Аз съм “Шакира, Шакира среща Мохамед Али”". Цялата публика избухва в смях, включително и презентаторът.
Както споменах в началото, Мейсун е съосновател на комедиен фестивал, от където може би пренася използването самоирония и в говоренето си пред публика.
Типично е за много оратори пренасянето на аудиторията в определена ситуация. Това прави и тя, чрез ретроспекция: “Елате на пътуване с мен. Бъдни вечер е, вие сте в мола…”, така тя кара публиката да се пренесе в друго измерение, използва и реторическия похват ” поставяне на мястото на другия”. Чрез личната си история, отново хумористично поднесена, тя кара аудиторията поне за малко да желае да е на нейното място (примерът с инвалидните парко места в моловете през коледните празници).
Мейсун използва много паузи, докато говори, по време на които оставя публиката да се смее, тъй като това се случва доста често. Уводната й част завъшва с темата на презентацията й: “Имам 99 проблема и парализата е само един” .
Изложение: Частта, в която тя разказва историята си. Тук впечатление прави езика на тялото й. Това, че стои на стол не пречи на Мейсун да пресъздаде вербално и невербално ситуация от детството й, когато баща й я учел да върви. Месун хумористично пресъздава целият си живот- от дете до денят на презентацията си в TED. Личният пример, че не трябва да се отказваме е много силно заложен в изложението й. Показвайки снимки на нещата, с които се е занимавала, Мейсун вдъхновява хората в публиката и тези, които гледат видеото в интернет. Хубаво е да обърнем внимание и на облеклото й, тя е облечена в черна дълга спортна рокля с малък цветен акцент. Облеклото отговаря на личността й, тя е леко пълничка, но чувството й за самоирония и самочувствието, което е изградила и позволяват да не се притеснява как изглежда и в по-тесни дрехи. Тя дори се шегува с тялото и теглото си: “…режисьорите, които правят кастнги, не назначава пухкави, етнически изглеждащи актьори с увреждания”. След тази нейна теза, веднага се появява и антитезата, която опровергава с думите “но има и изключения”.
Мейсун се бори с негативизма към араби, които са американски граждани, в медиите, каквато е самата тя. Отново чрез ретроспекция ни връща към годините, в които е станала комик и е основала комедиен фестивал, който да се бори с интегрирането на арабите.
Заключение: По време на увода и изложението, Мейсун говори хумористично. Когато идва ред на заключението, тя става малко по-сериозна, което кара публиката да утихне и да се заслуша още по-концентрирано в думите й. В него тя изказва желанието си “заедно да създадем по-позитивен имидж на инвалидността в медиите и в ежедневието ни”. Ораторът използва метафората “изкривено пътешествие”, за да покаже, че благодарене на парализата си се е докоснала до личности, места и преживявания, които иначе можела и да няма възможността. Последните думи от речта й са на арабски, посветени на нейният баща. Завършва както и започна “Името ми е Мейсун Зайид” и отправя апел към хората в залата и не само “И ако аз мога да мога, значи и вие може да можете”
Следкомуникативен етап: Всяка реч в платформата на TED, може да бъде гледана отново и отново, а също така и в YouTube. Видеото с предствянето на Мейсун Зайид до този момента – началото на юни 2015 г. – е гледано 6,857,881 пъти. Това само по себе си показва колко интересно, различно и вдъхновяващо е присъствието й в платформата на TED. С възможността за “харесване” на видеото, то достига до още по-голяма аудитория и благодарение на различните социални мрежи.

© Александра Бонева, студент от специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК, Софийски университет.
Текстът се публикува със съгласието на студента.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: