Анализ на речта на Ан Хатауей за отбелязването на Международния ден на жената в ООН през 2017 г.

by admin on 13.06.2023

Анализ на речта на Ан Хатауей за отбелязването на Международния ден на жената в ООН през 2017 г.
линк: Anne Hathaway on International Women’s Day
текст на речта: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/3/speech-anne-hathaway-iwd-2017

Ан Хатауей е американска актриса и певица, известна с разнообразните си роли в киното и театъра. Родена е на 12 ноември 1982 г. в Бруклин, Ню Йорк. Хатауей развива ранен интерес към актьорството и започва да участва в театрални постановки през тийнейджърските си години.
Освен с актьорски постижения, Хатауей се занимава с различни благотворителни начинания. Тя активно подкрепя каузи като благосъстоянието на децата, правата на ЛГБТК+ и устойчивостта на околната среда. Хатауей използва платформата си, за да повишава осведомеността и да се застъпва за положителна промяна в обществото.
ООН Жени: Ан Хатауей е активен поддръжник на “ООН Жени” – структура на ООН, посветена на равенството между половете и овластяването на жените. През 2010 г. тя участва в откриването на структурата на ООН Жени и оттогава се застъпва за правата на жените чрез различни кампании и събития.
Международен ден на жената: Хатауей е произнасяла речи по време на отбелязването на Международния ден на жената в ООН, като е засягала критични въпроси, свързани с равенството между половете и правата на жените. Например в речта ѝ по време на отбелязването на Международния ден на жената в ООН през 2017 г. се акцентира върху пресечната точка и значението на мъжете-съюзници в стремежа към равенство между половете.
Кампания HeForShe: Макар да се свързва предимно с Ема Уотсън, Хатауей е изразявала подкрепата си за кампанията HeForShe – инициатива, стартирана от “ООН Жени” за ангажиране на мъжете в насърчаването на равенството между половете. Тя изтъкна значението на мъжкото съюзничество и колективните усилия, необходими за постигане на равенство между половете.
Хуманитарна дейност: Ан Хатауей е участвала в различни хуманитарни дейности, съобразени с целите на Организацията на обединените нации. Например, тя е работила с организации като The Children’s Health Fund и St. Jude Children’s Research Hospital, като се е застъпвала за благосъстоянието и здравето на децата.

Комуникативна ситуация:

Речта е произнесена в централата на ООН в Ню Йорк на 8 март 2017г. С тази реч Ан Хатауей засяга важни теми за равенството между половете и представя позицията си. Вдъхновяващата реч е посветена на Международния ден на жената.

Социална и комуникативна роля на оратора:
Ан Хатауей е американска актриса и певица, известна с разнообразните си роли в киното и театъра. Освен с актьорски постижения, Хатауей се занимава с различни благотворителни начинания. Тя активно подкрепя каузи като благосъстоянието на децата, правата на ЛГБТК+ и устойчивостта на околната среда.
Ан Хатауей e обявена за посланик на добра воля на ООН Жени през юни 2016 г. Тя посвещава усилията си на повишаване на осведомеността по въпроса за неравномерното натоварване с грижи в дома и ще се застъпва за достъпни услуги за грижи за деца и споделен родителски отпуск. Когато става въпрос за равенство, Хатауей е ангажиран глас за промяна. Преди това тя е работила като застъпник на фондация Nike за повишаване на осведомеността срещу детските бракове. През 2013 г. тя разказва за “Girl Rising”, документален филм на CNN, който се фокусира върху силата на женското образование, като проследява седем момичета от цял свят, които се опитват да преодолеят препятствията и да следват мечтите си.
Хатауей използва платформата си, за да повишава осведомеността и да се застъпва за положителна промяна в обществото.

Аудитория, пред която се произнася речта:
Речта, която се произнася в сградата на ООН в Ню Йорк, има аудитория, която вероятно включва представители от всички държави-членки на Организацията на обединените нации, както и хора, които имат ангажимент да подкрепят функционирането на ООН и нейните кампании. Присъстват и представители на медиите – журналисти и фотографи. Конференцията се записва, така че много хора онлайн и по телевизиите са свидетели на нея.

Жанр:
Речта на Ан Хатауей може да бъде определена като съвещателна или политическа. Жанрът на речта има за цел да вдъхнови аудиторията да вземе решение относно конкретен въпрос. Тя съдържа елементи на мотивираща и въодушевяваща реч. Ако трябва да я категоризираме в някой от поджанровете на речта, можем да я опишем като убеждаваща.

Увод, основна част, заключение, обръщения:
Увод:

Ан Хатауей започва речта си, като признава значението на Международния ден на жената и изразява благодарността си за възможността да говори в ООН. Тя изтъква значението на колективните действия и необходимостта от непрекъснат напредък към равенство между половете.
Основна част:
Хатауей разглежда въпроса за неравенството между половете в глобален мащаб, като подчертава различните предизвикателства, пред които са изправени жените по света. Тя подчертава, че неравенството между половете не се ограничава до един конкретен регион или култура, а е широко разпространен проблем, който изисква внимание и действия от всички.
Един от ключовите аспекти на речта на Хатауей е нейният акцент върху междусекторността. Тя признава, че борбата за равенство между половете е взаимосвързана с други форми на дискриминация и потисничество, като расизъм, класово отношение и хомофобия. Тя подчертава необходимостта да се обърне внимание на тези пресечни точки и да се работи за приобщаващо движение, което издига всички маргинализирани гласове.
Хатауей изтъква значението на овластяването на жените и момичетата, като ги насърчава да признаят собствената си стойност и потенциал. Тя изтъква значението на солидарността между жените, като ги призовава да се подкрепят и издигат взаимно. Тя призовава да се сложи край на културата на съревнованието и вместо това се застъпва за сътрудничество и единство.
Подобно на кампанията на Ема Уотсън HeForShe, Хатауей признава значението на мъжете-съюзници в борбата за равенство между половете. Тя насърчава мъжете да поемат активна роля в разрушаването на патриархалните системи и да се застъпват за правата на жените. Тя подчертава необходимостта мъжете да слушат, да се учат и да засилват гласа на жените, за да постигнат истинска промяна.
Заключение:
Хатауей завършва речта си с мощен призив за действие, като призовава хората да използват гласа и влиянието си, за да постигнат промяна. Тя насърчава хората да участват в разговори, да оспорват остарелите норми и стереотипи и да подкрепят организации и инициативи, които насърчават равенството между половете. Тя подчертава значението на предприемането на малки стъпки всеки ден за създаването на по-справедлив и приобщаващ свят.

Въздействие:

Речта на Ан Хатауей по повод Международния ден на жената в ООН през 2017 г. намери отклик сред публиката по целия свят. Нейният акцент върху пресичането, овластяването и съюзяването с мъжете добави дълбочина и нюанси към продължаващия разговор за равенството между половете. С изказването си на такава престижна глобална платформа Хатауей помогна за повишаване на осведомеността и вдъхнови за действия за постигане на равенство между половете.
Нейният призив за действие насърчи хората да играят активна роля в стремежа към равенство между половете, като насърчи чувството за лична отговорност и ангажираност. Речта допринесе за по-широкото движение за правата на жените и засили значението на разглеждането на многобройните измерения на неравенството между половете.

Като цяло речта на Ан Хатауей на Международния ден на жената през 2017 г. оказа значително въздействие, като подчерта глобалния характер на неравенството между половете, насърчи междусекторните подходи и призова за колективни действия. Тя служи като напомняне за продължаващата работа, необходима за постигане на равенство между половете, и за силата на влиятелните фигури в застъпничеството за социална промяна.

Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност:

Анафора: Хатауей използва анафора – повторение на дума или фраза в началото на последователни клаузи или изречения, за да създаде акцент и да засили ключови идеи. Например тя повтаря многократно фразата “Днес съм тук”, за да подчертае своето присъствие и цел на събитието.
Реторични въпроси: Хатауей използва реторични въпроси, за да ангажира аудиторията и да я подтикне към размисъл по важни въпроси. Например, тя пита: “Как можем да очакваме да постигнем равенство, когато само половината от нея е поканена или добре дошла?”. Тези въпроси служат за провокиране на размисъл и насърчаване на самоанализа.
Паралелизъм: Използването на паралелизъм помага на Хатауей да създаде усещане за баланс и ритъм в речта си. Тя използва паралелни структури в изреченията и фразите, за да подчертае гледните си точки. Например тя заявява: “Време е всички да възприемаме пола в един спектър, вместо в две групи противоположни идеали.”
Образност: Хатауей използва ярки образи, за да предизвика силни емоции и да създаде запомнящо се въздействие. Тя използва фрази като “златното ласо на истината” и “ръка за ръка, ние сме сила, която може да разтърси света”, за да нарисува визуална картина и да вдъхнови публиката.
Алюзия: Хатауей прави препратки към културни и исторически елементи, за да придаде дълбочина и резонанс на речта си. Тя споменава “Жената чудо” и концепцията за супергерой, за да символизира силата и властта на жените в преодоляването на предизвикателствата и постигането на равенство.
Призив за емоция: По време на речта си Хатауей използва емоционален апел, за да се свърже с публиката и да предизвика съпричастност. Тя споделя лични истории и подчертава значението на единството, овластяването и подкрепата, за да създаде емоционално въздействие върху слушателите.
Призив за действие: Хатауей завършва речта си с призив за действие, като призовава хората да допринесат активно за каузата на равенството между половете. Тя набляга на силата на индивидуалните действия и насърчава всеки да направи промяна в собствените си сфери на влияние.
Всички реторични фигури и похвати, използвани от Ан Хатауей в речта й са подходящи за конкретния повод и посланието, която иска да предаде, не само на присъстващите, но и на зрителите в глобален мащаб.

Аргументи. Видове аргументация. Уместност и ефективност на аргументите:
Аргументът, на основата на който е изградена цялата реч, е този за личния опит и случки от заобикалящата среда и живота на Ан Хатауей. Английската актриса и посланик на добра воля на ООН Жени използва именно този вид аргумент, за да докаже тезата си, за да покаже на аудиторията и на всички зрители, че половото неравенство е огромен световен проблем, различните форми на дискриминация. Този аргумент е много уместен за конкретната ситуация, тъй като с негова помощ подчертава значението на овластяването на жените и момичетата, като ги насърчава да признаят собствената си стойност и потенциал. Хатауей подчертава значението на солидарността между жените и се застъпва за сътрудничество, а не за конкуренция. Тя твърди, че взаимното подпомагане и издигане е от съществено значение за напредъка и постигането на равенство между половете.

Невербално поведение. Глас, интонация, темп на речта:
Най-характерното за вербалното поведение на Ан Хатауей са равните паузи между изреченията и плавният темп на изговаряне на всички думи. Интонацията засилва емоционалността на изказа. На моменти се усеща лека промяна в тона на гласа, предизвикана от личната обвързаност на говорителя с текста, които произнася. Гласът на Ан Хатауей е мек и спокоен, което прави речта по-интересна и по-лесно задържаща вниманието.
Ан Хатауей е облечена в рокля в червен цвят, която е с дълъг ръкав, което е подходящо, имайки предвид важността на събитието. Роклята е елегантна, но не твърде официална – стилът на обличане е предварително съобразен с вида на събитието. Деколтето е триъгълно и не е твърде изрязано. Облеклото й е семпло, но по отличен начин подчертава фигурата на актрисата. Предимство в случая е, че тя е със стройна фигура, тъй като се подчертава нейната грация и елегантност, което от своя страна е изключително подходящо за повода (Международен ден на жената), защото може да се възприеме като символика на нежния пол.
Гримът е обикновен, не е в прекалено тъмни нюанси. Очите съвсем леко са подчертани, за да се постигне по-голяма изразителност на погледа. Акцентът е поставен върху червеното червило – знак за самостоятелната, независима, решителна жена – каквото е и посланието на актрисата и повода на събитието.
Косата е пусната, но не е прекалено оформена. По-скоро се постига ефект на небрежна елегантност. Въпреки че не е прибрана в кок или опашка, косата не пречи на зрителите да виждат цялостно лицето на актрисата.
Тялото е стабилно, стойката е изправена, няма излишни паразитни движения, които да издават нервност и притеснение. Ораторът е напълно убеден в това, което казва и това ясно личи от позицията на тялото.
Специфичните жестове с ръката й, които тя използва, за да подчертае ключовите емоционални моменти в речта си, показват повторното преживяване на неприятни моменти и обръщат внимание на данните, с които актрисата е подплътила речта си.

Манипулативни тактики и механизми, използвани от оратора:

Не са установени такива. Споделянето на личния опит свидетелства за искреността на думите на оратора.

Интеркултурни особености:

Още в самото начало на речта си, актрисата разказва за първите години на кариерата си и засяга темата за родното си място и семейството си. Споменавайки родината си, зрителите научават за съпоставката между правата на американските жени и американските мъже. Засяга темата за майчинството и това ни кара да стигнем до извода, че трудностите, с които се срещат американските жени, се случват и на хората в много други страни.

Други особености на оратора:

Ан Хатауей има особен вид реторика. Тя предава речта си по един завладяващ начин, който включва множество елементи – мелодичност в гласа, изразителен поглед и непрекъснат визуален контакт с аудиторията. Тя е майсторски оратор и талантливо успява да привлече интереса на слушателите и да предаде своите идеи, аргументи и лични истории. Тя създава възможност за размисъл и възбужда у публиката желание за промяна.

© Мила Добрева, магистър МП РПК, ФЖМК, Софийски университет
© Онлайн справочник по реторика

Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочник по реторика

Leave a Comment

Previous post:

Next post: