Анализ на речта на Робин Риана Фенти по повод връчването на наградата „Хуманитарен деец на годината“ от Харвардския университет

by admin on 07.05.2017

Анализ на речта на Робин Риана Фенти по повод връчването на наградата „Хуманитарен деец на годината“ от Харвардския университет

Реторическа/комуникативна ситуация

Речта на Робин Риана Фенти, поп изпълнител, е типичен пример за мотивираща и повлияваща на емоционално ниво реч. Тя е и благодарствена реч. Чрез нея се показва на присъстващите и на всички, които имат достъп до речта ѝ след произнасянето ѝ, как всеки може да помогне на някого, дори да е на един човек, то е от голямо значение. Темите в речта са: Как благотворителността не се изчерпва само и единствено до финансовия момент, както и че не е необходимо да си богат, за да помагаш на другите.


Социални и комуникативни роли на оратора

Когато преди години Робин Риана Фенти се появи на музикалната сцена като Риана, всички са възхитени от нейната харизма, миловидно излъчване, енергия и хъс. Постепенно тя обаче приема малко по-тъмен образ. Въпреки това мнозина момичета по цял свят следват нейния пример. Тя е млада, независима и амбициозна жена, а кой може по-добре да вдъхнови младото поколение, а още по-добре, когато е и за такава кауза.
Тя е образец за човек, който от нищото постига това, за което е мечтал. Риана притежава харизма и въздействащо присъствие. Нейните ораторски техники в съчетание с присъствието ѝ оказват голямо въздействие върху публиката.
Посланията, които използва в речта си, са общоприети и не са непознати за аудиторията, но въпреки това те докосват човек и го провокират да направи своята равносметка.
Риана успява да постигне баланса между драматичното, истинското, хумористичното и мъдрото в своята реч. Тези качества я показват като добър оратор и комуникатор пред публиката.

Аудитория

Аудиторията е директна и се намира на мястото на произнасяне на речта. Преобладаващата част от публиката са студенти. Аудиторията включва и родители, и преподаватели. Речта е благодарствена, тъй като Риана я произнася при получаването на наградата „Хуманитарен деец на годината“, но също е и насърчаваща хората да правят добро. Произнесена е на официална церемония проведена в зала на университета.

Увод, основна част, заключение
В увода на речта ораторът, в случая Риана, благодари на фондацията „Харвард“ и на Харвардския университет за получената награда – „Хуманитарен деец на годината“. Тя получава тази награда през 2017 година. Споменава също и това как никога не е очаквала да стигне до това място, и как никога не искала и предполага, че ще получи такава награда.
В основната част на речта си разказва как като дете е гледала телевизия и си е казвала, че когато порасне иска да помогне на всички деца. Това е съчетаване на аргумент от личния опит и разказ на лична история, тоест етотически аргумент. Речта е изградена на основата на преосмисляне на лично преживяване, чрез представянето на което лесно може да се докосне публиката и да се повлияе емоционално. Също така целта е да се подтикнат аудиторията или отделни нейни членове към действия, които са свързани с каузата за благотворителност чрез показване на състрадание, милосърдие и хуманност. Риана разказва за началото на своята кариера и как едва на 18 години вече е стартирала своята благотворителна дейност. Как си е сътрудничила с още редица организации с цел да помага на хората. Това са реални факти и аргументи по същество, но те са поднесени ясно и кратко, същевременно са съчетани с емоционални послания.
Риана разказва за загубата на шестгодишната Ясмина Анема, която е починала от левкемия. Ораторът Риана подчертава, че е вдъхновила хиляди хора да направят дарение и да помогнат. Риана привежда още един аргумент, извлечен от личния живот, тя разказва и за своя лична загуба – нейната баба Клара Лионел, на която тя наименува фондация впоследствие. Тя обяснява, че не е нужно нито да бъдеш богат, нито известен, за да помогнеш на някой в нужда. Всички ние сме хора и всички искаме бъдеще и образование, и че това е целта на фондацията „Клара Лионел“. И че всичко започва с един човек, тоест с личното, персоналното действие. Риана говори за хуманността, а не за големи мисии, свързани с хуманитарността. Риана като певица и творец, като личност и успяла жена чрез тази реч повлиява и на младото поколение, тъй като се възприема да модел и образец за подражание и за тях тя е авторитет.
В заключението на речта си приключва с това как може да се помогне на човека, който точно в момента стои до теб. Поставя се акцент върху това, че не е необходимо подкрепата да бъде финансова.
Накрая Риана призовава всеки един от присъстващите да помогне било то на човек, било то на организация или просто в ситуация, която което докосва сърцето му.
В последните си изречения тя отправя послание, създава ефект на края, като цитира мъдра мисъл, която баба ѝ е казвала.
Логично накрая на речта Риана изразява благодарност към присъстващите в залата.

Реторични фигури и похвати
Реторичните фигури и похвати използвани в избраната реч имат за цел да въздействат положително и мотивиращо върху аудиторията. Речта главно се базира на повторения, с цел усилване на изразителността на словото и на емоционалното въздействие върху слушателя.

Аргументация
Речта има мотивиращ и въздействащ ефект, което се дължи на основната част. Провокирана е от нещо, което се случва наистина и се случва всеки ден дори без мнозина от хората да се замислят и да признават съществуването на този проблем. Аргументацията в речта е ясна, тематична и примесена с конкретни примери. Речта въздейства емоционално с цел аудиторията да се замисли над повдигнатия проблем. Тя съчетава аргумент от линия опит, аргумент на авторитета, факти или аргументи по същество, примери или т. нар. местен материал.

Особености на речта
Речта е сравнително кратка, имайки предвид, че е едновременно благодарствена и отчасти информационна и мотивираща, тоест съчетава различни жанрови особености по цел на изказване. Изреченията не са дълги, но речта е добре структурирана. Започва с благодарности насочени към Харвардския университет, основната част е свързана с каузата заради, която е наградена Риана, част, която да мотивира аудиторията да даде своя принос и благодарност за вниманието в края.

Превод и анализ на речта Патриция Петрова Симеонова.
Преводът е публикуван в Онлайн справочника по реторика в рубриката „Речи и дебати“.
Оригиналът на речта виж в линка към видеоклипа: https://youtu.be/pjlNIr7UIPA

© Патриция Петрова Симеонова, студент по връзки с обществеността, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ – преводач
© Онлайн справочник по реторика.

Позоваването и цитирането на преводача и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: