Анализ на речта на Франк Слайд (Ал Пачино) от филма „Усещане за жена”

by admin on 18.07.2015

Анализ на речта на Франк Слайд (Ал Пачино) от филма „Усещане за жена”

Речта е филмова и е произнесена от ветерана от войната Франк Слайд (Ал Пачино), който застава зад гърба на младия ученик Чарли във филма „Усещане за жена” на режисьора Мартин Брест. Станал неволен свидетел на хулиганска проява на своите богати съученици, Чарли е заплашен с изключване от училището. Директорът свиква дисциплинарна комисия, която да разгледа случая, а дотогава Чарли се грижи за ослепелия и пенсиониран офицер Франк Слайд. Конкретният момент, в който Слайд произнася своята реч е, когато комисията решава съдбата на младия Чарли. С неочакваната си реакция, Слайд спасява младежа от изключване с реч, останала в историята на киното.
С ролята си на слепия военен с труден характер Ал Пачино печели първата си награда „Оскар” през 1993 г. в категория „Най-добра главна мъжка роля”.
Реторическа/комуникативна ситуация, в която е произнесена речта
Полковник Франк Слайд произнася своята реч в залата, в която се провежда откритото заседание на дисциплинарната комисия в колеж „Беърд”, където са изправени обвинените в хулиганска проява – Джордж и Чарли. Слайд се появява изненадващо на заседанието, на което присъстват и всички ученици от училището и произнася своеобразна защитна реч в защита на Чарли. Доминиращите теми тук са принципите и справедливостта.
Социална/комуникативна роля на оратора
Франк Слайд е пенсиониран офицер, който в следствие на инцидент губи зрението си. Това го превръща в човек с доста труден характер, но въпреки това с добро сърце. Идеята на оратора е да накара аудиторията и дисциплинарната комисия да повярват в невинността на момчето, което защитава. Въпреки че е сляп и не може да осъществи пряк визуален контакт с аудиторията, ораторът е изключително добър в нейното овладяване. Особеният му стил и характер, проличават и в речта му сред учениците. Чрез емоционалността и донякъде агресивното си поведение, той изразява своята позиция и желание за справедливост. Въпреки опитите да бъде прекъснат, ораторът успява да изведе речта си докрай и да изложи своите аргументи.
Аудитория, пред която е произнесена речта
Аудиторията е директна. Речта е произнесена пред ученици от колеж „Беърд”, директорът на колежа и представители на свиканата дисциплинарна комисия. Аудиторията, пред която е произнесена речта може да бъде анализирана по няколко критерия:
- брой – учениците/корежаните от „Беърд“;
- години – ученици – около 17-18 години; защитници и представители на комисията – 40-50 години;
- пол – мъже и жени;
Речта е отправена пряко към директора, който е отрицателно настроен към оратора и се опитва да го прекъсне, а също и към цялото ръководство на училището.
Род, вид, подвид на речта
Речта принадлежи към монологичните изказвания, но налице са и елементи от диалог, поради това, че ораторът Слайд е прекъсван няколко пъти отдиректор Траск. Речта може да бъде определена като защитна и убеждаваща, но в същото време и порицаваща.
Увод, основна част, заключение. Обръщения
Обръщенията формират целевата публика, а в тази реч те са насочени основно към директора и цялото училищно ръководство на училище „Беърд”. В началото на речта Слайд влиза в диалог с директора на училището по един доста агресивен начин. Той не използва обръщение, а директно заявява позицията си.
Уводът на речта започва с противопоставяне от страна на Слайд. Той отказва от името на обвиняемия, Чарли последната възможност за изява, която директорът му дава и така влиза в ролята на негов защитник. Следват няколко реторични въпроса, които водят до представянето на Чарли и сравнението между него и другия обвиняем Джордж. Чрез острия си език и неспазване на обичайните изисквания за изява на такова официално събитие, Слайд демонстрита ясно своята неприязън към случващото се и желанието за справедливост.
Основната част е ключов момент в речта на Франк Слайд. В началото пенсионираният офицер припомня за известните личности, които са завършили този колеж и как за съжаление „техният дух е мъртъв” и в този колеж сега се обучават не достойни мъже, а „доносници и предатели”. Ораторът засяга мотивите за достойнството и авторитета. Той обвинява ръководството в опетняване на името на институцията и счита това за крайно недопустимо. Като пример за достойна постъпка, Слайд изтъква опитът на някой от присъстващите да купи Чарли и неговия отказ. Умишленото премълчаване на името говори много за личностните качества на оратора, а именно съобразителност и добро възпитание.
Втората част от основната част на речта е предшествана от поредния опит за прекъсване от страна на директор Траск. Това е кулминационната точка, когато емоциите вземат превес и Слайд става от стола, на който стои, за да продължи речта си. Раздразнен от думите на директора, той започва със заплахата „Ще ви покажа аз какво е безредие!”, след което обяснява физическите пречки, които не му позволяват да го направи. В тази част от своята реч, полковник Слайд се връща назад във времето, когато е бил част от армията и е можел да вижда. Един от най-силните моменти в цялата реч, е когато полковникът споделя трагичните картини, които е виждал, но според него „Няма нищо по-страшно от ампутирания дух. За него протези няма.”. Тези силно емоционални думи и образен език целят да накарат аудиторията, в случая най-вече комисията, да помисли какво всъщност прави с душата на един млад и достоен човек. В края на тази част Слайд се обръща към другите трима “достойни възпитаници” на колеж „Беърд”, които също са били част от хулиганската проява, за която е обвинен Чарли, с думите „Да го духате и вие!”. По този начин чрез използване на цинизми и вулгаризми Слайд, който е с тежък характер, но защитава справедлива кауза, затвърждава непоносимостта си към подли и нечестни постъпки.
Ораторът започва заключението си отново агресивно с думите „Не съм свършил!”. По този начин той предупреждава, че има още какво да каже по един особено категоричен начин. Връщайки се назад към началото на заседанието, когато директорът нарича колежа „люлка на водачи”, полковник Слайд изказва своето явно съмнение относно достоверността на тези думи. Ораторът започва постепенно да успокоява емоциите си, да говори по-тихо като излага своята гледна точка и представа за това какви качества трябва да притежават истинските лидери. Той се позовава на свои преживявания и моменти, в които е бил на кръстопът, за да онагледи ситуацията, в която се намира младият Чарли сега. В края на своето заключение, Слайд залага на мотивите за принципите и достойнството, които Чарли притежава и се опитва да убеди аудиторията, че това, което казва е истина и младият ученик ще оправдае всяка една казана дума!
Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност
Използваните реторични фигури постигат въздействие и ефект. Честата употреба на реторични въпроси в речта показват силното раздразнение на оратора – „Какъв беше този фарс, който изнесохте?”, „С кого мислите, че говорите?”. Използваните глаголи също са емоционално натоварени – „загрявам”, „посочвам”, „покажа”. Чрез включването на метафори в кулминационната част от речта се постига по-голямо въздействие от казаното – „ампутирания дух”, „ екзекутирате душата”. Използваните повторения като „дух”, „кръстопът”, „достойни мъже” показват желанието за справедливост на оратора. Използваната антитеза „наградите” – „унищожите” показва несъгласието на оратора с несправедливата постъпка. В края на речта си Слайд постига внушение чрез апосиопеза – той прави паузи между отделните изречения, с цел аудиторията да вникне в смисъла на това, което чува.
Аргументация
Речта въздейства емоционално, най-вече заради аргументите, които са представени. Използван е апелът за достойнството и справедливостта. През цялото време се прави сравнение между недостойните и подли ученици, които колеж „Беърд” възпитава и неомърсения и принципен младеж Чарли. Чрез интерпретация на това, което се е случило с него в миналото, полковник Слайд успява да внуши искренност на изказването. Емоционалната наситеност и истинноста на аргументите, базирани на неговия житейски опит, въздействат много на аудиторията. Аргументите му достигат очаквания ефект – речта му става доста емоционално заредена, агресивният тон и явното негодувание от случващото се постигат успех. В резултат дисциплинарната комисия решава, че Чарли се освобождава от отговорност за инцидента и не е изключен от училището.
Неезикови средства, използвани от оратора
Първо трябва да се има предвид физическия проблем на полковник Франк Слайд, а именно неговата слепота. Въпреки че не вижда, ораторът е уверен в себе си и разбиранията си човек, което му помага да изложи убедително аргументите си и да овладее добре аудиторията. Гласът и по-скоро интонацията на Слайд, също са ключови средства за постигане на различни емоции. Още в началото той започва речта си с повишена, дори агресивна интонация, взимайки си думата от директора с изречението „Но не и порта!”. Той говори високо, но изразително с ясната цел да бъде добре разбран от всички. Емоциите ескалират, когато директорът казва на Слайд, че създава безредие и тогава той става от стола, на който седи. В израз на гнева и раздразнението си, полковникът тропва по масата, обяснявайки, че „не пада от луната”. Този акт е кулминационна точка в речта и символизира несъгласието на Слайд и неговият стремеж да направи всички възможно, за да възтържествува справедливостта. В заключителната част, ораторът бавно започва да намаля скоростта на говорене, с което се опитва максимално да внуши на аудиторията и най-вече на директора, че младият ученик Чарли е човек с ценности, много по-достоен от всички там. Паузите между изреченията в тази част от речта имат силен убеждаващ ефект.
Манипулативни тактики и механизми, използвани от оратора
Речта на Франк Слайд, патосът и явното чувство на несъгласие, с което я произнася създават усещане за искреност, емоционалност и непримиримост. Чрез необичайния за такъв тип събитие изказ, кратките, но ясни изречения, агресивния тон и говоренето високо, с особена интонация, Слайд печели и най-важното задържа вниманието на аудиторията.
Интеркултурни особености
Филмът пренася зрителите в един свят, в който принципите и достойнството заемат водеща позиция. Поведението на слепия и вече пенсиониран полковник, Франк Слайд е доста странно, на моменти дори налудничаво, но в същото време неговият дух и принципи, които следва, са непоколебими. Чрез нестандартния си подход и поведение, Слайд успява да изгради у Чарли ценности, които много малко от младите хора в днешно време притежават. Подходът, който Слайд избира, а именно да се върне на заседанието на дисциплинарната комисия и да защити момчето, е показателен за това, че достойните хора ценят усилията и качествата на по-слабите и са готови да застанат зад тях. В израз на своята благодарност към Чарли и грижите, които е полагал за него, Слайд изрича своята пламенна и силна реч.

Линк: http://vbox7.com/play:f2a8a26a
Субтитри на български език.

© Надежда Петрова Сивова, студент от специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК, Софийски университет.
Текстът се публикува със съгласието на студента.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: