Анализ на реч на Леонардо ди Каприо, произнесена по време на Среща на върха на ООН през 2014 г., Ню Йорк

by admin on 26.05.2018

Анализ на реч на Леонардо ди Каприо, произнесена по време на Среща на върха на ООН през 2014 г., Ню Йорк
1.1. Комуникативна ситуация
Речта е произнесена от Леонардо ди Каприо като част от срещата на върха на ООН през 2014 г. в Ню Йорк. На нея присъстват повече от 120 световни лидери и над 800 лидери на бизнес и социални организации. Два дни преди срещата, в знак на съпричастност, стотици хиляди демонстранти се събират по цял свят, за да покажат, че темата за екологичната катастрофа и климатичните катаклизми е достигнала своя критичен предел.
1.2. Повече за срещата на върха на ООН през 2014 г., Ню Йорк
Срещата на върха на ООН в Ню Йорк е едно от най-мащабните събития, поставящо акцент върху климатичните проблеми и екологичните кризи. Привлечено е вниманието на огромна аудитория – над 120 световни политически лидери и над 800 бизнесмени и лидери от икономически и социални организации.
В рамките на деня е предвидено максимален брой специалисти, политици и социални активисти да вземат участие в дискусиите. Основна цел е събирането и анализирането на иновативни и смели идеи за справяне с екологичната криза. Очаква се разработването на сериозни политически стратегии за намаляване на вредните емисии и поощряване на търсенето и използването на възобновяеми енергийни източници.
1.3. Социалната роля на Леонардо ди Каприо
Леонардо ди Каприо е американски актьор, продуцент и природозащитник. През 1998 г. основава фондация „Leonardo DiCaprio Foundation“ – организация с нестопанска цел, която е отдадена на каузата да провокира внимание и интерес към околната среда и заплахата от екологична катастрофа. Фокусни сфери на работа на фондацията са глобалното затопляне, запазване на биоразнообразието и експлоатирането на възобновяеми енергийни източници. За активна природозащитна дейност е награждаван с множество награди, сред които „Environment Award“ през 2001 г. и „Environmental Leadership Award“ през 2003 г. от Global Green USA.
Като оратор Леонардо ди Каприо умее майсторски да изгражда речите си. Вероятно тук от значение е и професията му на актьор, която допринася да представя публичните си обръщения сдържано, естествено, без излишни мелодраматични елементи, вдъхвайки стабилност, увереност и компетентност. Висок процент от обществените му изказвания са свързани или основно обхващат климатичните промени и последствията от тези процеси.
1.4. Аудитория
Основната аудитория обхваща световни политически и бизнес лидери, както и членове на неправителствени организации. След попадането на речта в медийното пространство, тя става достъпна за масова, крайно разнородна аудитория.
Още в анонса към речта, актьорът се обръща директно към участниците в срещата на върха. Причината е, че ги адресира като потенциални фасилитатори на идеи и промени в глобалната политика, свързана с опазването на околната среда. В конкретната комуникативна ситуация, обикновените граждани са възприети като активни зрители, които имат възможността да окажат натиск върху корпорациите и правителствата, които не са достатъчно отдадени на проблематиката или се възползват от лоши практики за бърз икономически просперитет, постигнат с цената на замърсяване и преексплоатиране на природните ресурси.
1.5. Речта – Жанрови особености
Речта е дълга около 4 минути. Има тържествено звучене. Леонардо ди Каприо е структурирал последователно изказаните твърдения. Поддържа се илюзия за диалог с аудиторията. Липсват всякакви хумористични елементи. Речта е предадена с висок, ясен тембър.
1.5.1. Обръщения
Встъпителните думи са официални и уважителни. Ди Каприо се обръща директно към аудиторията: „Благодаря ви г-н Генерален секретар, ваши превъзходителства, дами и господа, изтъкнати гости.“
В центъра на изложението, когато напрежението от наложените едни върху други притеснителни факти, актьорът се обръща към аудиторията с: „Приятели мои,…“, което отново е знак за стремеж към съпричастие и ефективно партньорство.
За финал на речта тонът е обвинителен, агитиращ, дори емоционален: „Уважаеми делегати, лидери на света, аз претендирам за живот. Но вие не.“
1.5.2. Увод
Уводната част на речта е изключително провокираща и въздействаща. Леонардо ди Каприо подчертава, че днес присъства на срещата не като експерт, а като загрижен гражданин, както всички онези, излезли по улиците в знак на протест срещу безпрецедентното унищожаване на природата. Това начало задава курс на приобщеност и близост, което кореспондира със същността на ООН като организация и рамкира глобална цел – разрешаване на климатичните проблеми.
На лице е интересен паралел между същността на актьорската професия и начина, по който обществото гледа на екологичните катаклизми. Ди Каприо описва природата на ролите, в които фикционални персонажи разрешават фикционални казуси. Според него обществото възприема климатичните проблеми по същия начин – като фикция, разиграваща се на друга планета, която ще изчезне, ако я игнорираш достатъчно дълго. Важно е да се отбележи, че при това изказване липсва нотка на обвинение. Отбелязват се неутрални констатации.
1.5.3. Изложение
След първоначалната сдържаност на изказа, постепенно споделяните факти градират. Представен е очерк на глобалните климатични промени, причините за тях и предстоящите още по-мащабни катаклизми. Акцент върху критичната необходимост както световните и бизнес лидерите, така и обществеността, да престанат да пренебрегват надвисналите и настоящите опасности, да се излезе от фикционалния кръг на диалога и да се предприемат реални действия за справяне с кризата.
Емоционален и морален връх в речта е обръщението: „Можете да създадете история… или да бъдете очернени от нея.“ След него постепенно започват да бъдат представяни оптимистични факти за бъдещето на човечеството. Какъв би бил резултатът, ако вредните емисии и използването на невъзобновяеми ресурси бъдат редуцирани до минимум, а потоците от обществени средства към корпорациите-нарушители спрени. Систематизирани са ползите от възобновяемите източници.
1.5.4. Заключение
Последната част от речта е силно емоционална. Ясно се дешифрира, че актьорът присъединява себе си към всички граждани, които организират демонстрации в името на опазването на околната среда. Ярка е поставената опозиция политическа/бизнес класа – общество, т.е. двете категории са враждуващи елементи, затова присъства апелът за промяна на политическия курс.
1.6. Аргументация и основни апели
Речта рамкира сериозността и неотложността на проблематиката, но може да бъде определена и като мотивираща, защото подбужда към незабавни мерки. Основната аргументация е, че времето на индивидуалните жестове за спасяване на околната среда е изтекло отдавна. За да бъдат резултатни мерките е необходима координирана дейност и кооперация на глобално политическо и икономическо равнище. Или както той казва: „Икономиката на свой ред ще загине, ако нашата екосистема изпадне в колапс.“
Долавя се заплашителна нотка, която се развива върху по-дипломатичната версия на израза: „Ако не сте с нас, тогава сте срещу нас.“
Леонардо ди Каприо апелира от една страна аудиторията да излезе от ролята на статичен наблюдател на разрушението на познатия ни свят, да поеме отговорност за действията си и да оказва натиск върху организациите, позволили си да се ползват от вредни за обществото и околната среда бизнес практики. А от друга страна световните лидери да прекратят протяжните, безсмислени дискусии по проблематиката, а да предприемат ефективни действия.
1.7. Реторични фигури и похвати
В речта не присъстват обширни епитети и метафори. Те са използвани стегнато, в точните моменти, когато се появява нуждата от акцент върху твърденията. Използваните фигури са в ограничени количества, но са силно изразителни. Аудиторията си изгражда конкретна рамка на заплахите и вече нанесените щети върху климата.
Речта е конструирана основно от по-кратни изречения, които обаче са произнасяни отчетливо, с ясен фокус върху ключовите моменти. До края на изказването не е използван никакъв похват, който би могъл да наруши официалния, сериозен дискурс.
1.8. Неезикови средства/ невербално поведение
Леонардо ди Каприо е облечен с делови костюм. Фигурата му я изправена, а не прегърбена в раменете. Използва малък набор от жестове – основно движи ръцете от лакътя към дланите. А дори тези жестове са точно преценени, така че да поставят фокус върху определени думи и изрази.
Лицевото изражението е официално, сдържано през по-голямата част от речта. Това изражение бива заменено от маска на неодобрение, когато градира аргументацията за настоящето състояние на планетата. Погледът му е открит и насочен почти постоянно към аудиторията. Впечатление прави, че не чете от листовете си, а говори директно.
Всичко изброено вдъхва в аудиторията увереност, достолепие, искреност, сигурност и компетентност.

Видео: Leonardo DiCaprio’s opening remarks at the 2014 United Nations Climate Summit in New York City. // Youtube.com, 23.09.2014. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ka6_3TJcCkA [20.05.2018].

Анализът е по модела на проф. дн Иванка Мавродиева, преподавате по предмета „Реторика и ПР“


© Борислава Георгиева, магистър, ФЖМК, магистърска програма „Реклама и публична комуникация“, предмет „Реторика и ПР“.
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на Онлайн справочника по реторика и на автора на анализа е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: