Аноноблог

by admin on 26.12.2012

Аноноблог

Аноноблог (Anonoblog) – Аноблог е блог, който е поддържан от анонимен автор/автори. Въпреки че блогът може да представя информация за автора/авторите, той не разкрива истинското име на автора/авторите или лична информация. Аноноблог може да бъде поддържан при използване на измислено име или на псевдоним вместо истинско име.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: