Арт-презентация

by admin on 11.11.2013

Арт-презентация – презентация, която се реализира от представители на различни изкуства с цел представяне на дейности, резултати, продукти, идеи на отделен творец или група артисти пред съответната аудитория: колеги, жури и др.

© Иванка Мавродиева

Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: