Блогът – от дневника до гражданската журналистика и професионализма

by admin on 26.12.2012

Блогът – от дневника до гражданската журналистика и професионализма

Блогбист (Blogburst) - Обединява вашите източници на общи издатели.

Блогорополи (Bloggeropoly) - Агенция за назначаване / наемане на професионални блогъри.

Блогогогл (Bloggoggle)-  Ръководство на професионални блогъри.

Блогфолио (Blogfolio) – Това е онлайн дневник, който е създаден да представя произведенията на даден автор. Може също така да бъде колекция от блогове.

Блук (Blook)– Книга, която е създадена от блог. Виж книгата на Милена Фучеджиева – „Аз блогинята”.

Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: