Блог и мобилни телефони

by admin on 26.12.2012

Блог и мобилни телефони

Мобблог (Moblog) – Съкращение от mobile и blog. Тези видове блогове се създават и поддържат от мобилни телефони.

Мобблогинг (Moblogging) – Съкращение от mobile и blogging. Отнася се до постингите в блоговете, които се обновяват от мобилен телефон. Те се създават от моблогъри.

Мобблогър(Moblogger) – Блогър, който може да обновява своя уебсайтове при използване на мобилен телефон. Това обновяване става по-често от другите блогъри, защото мобблогърите не се нуждаят от компютър, за да създадат пост.

Мовблог(Movlogs) от mobile, video и blogs. Блог, който включва видеоматериали и който може да бъде поддържан от телефон.

Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: