Видове презентации според обекта на презентиране – 3

by admin on 11.11.2013

Видове презентации според обекта на презентиране – 3

Отчетна презентация – презентация, чието предназначение е да представи отчет пред съответната оценяваща аудитория или пред мениджъри на дадена организация.

Проектова презентация – презентация, чието предназначение е да представи концепция пред съответната аудитория.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: