Видове презентации според обекта на презентиране – 1

by admin on 11.11.2013

 

Видове презентации според обекта на презентиране – 1

Институционална презентация – презентация, чието предназначение е да представи институция (държавна, образователна, културна и др.) пред съответната аудитория.

Персонална презентация – презентация, чрез която се представя най-честно известна личност от различни области: бизнес, политика, наука, изкуство, медии, икономика и др. пред съответната аудитория.

Корпоративна презентация – презентация, чрез която се представя дадена корпорация пред съответната аудитория.

© Иванка Мавродиева

Термините са от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: