Дебат по теми, свързани с медии, реклама, ПР

by admin on 19.07.2016

Публична дискусия за споменаването на имена на компании и организации в телевизията и радиото, които реализират и подкрепят обществено значими каузи се провежда на 19 юли 2016 г.
Часът е 17:30.
Място: градинката на ул. „Кракра“ 6, София.
Участници са представители на СЕМ, на неправителствени организации, на ПР, рекламни и медийни професионални асоциации.
Участници по първата тема „ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?“ са Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО и Катя Димитрова, Председател на БАПРА.
Следва дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки, модератор е д-р Александър Христов, член на УС на БДВО.
Мария Стоянова, Председател на СЕМ, ще говори на тема „Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?“
Темата „Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?“ се разисква от Красимира Величкова, Директор на БДФ и Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”.
Атанас Генов – Председател на АБРО и Мария Савова – Изпълнителен директор участват в дискусията „Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?“
Интересният казус „Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?“ се представя през гледните токи на Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР, Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ, Илияна Захариева, Мтел и Елена Кръстева, Софарма.
Позиции относно функциите на рекламистите, по въпросите: Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание вземат отношение Ели Герганова, Председател на НСС и Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА.
Финалът включва приемане на обща декларация след дискусия.
Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: