Дедукция

by admin on 13.12.2012

Дедукция

Дедукция – форма на умозаключение, по същество логически преход от общото към частното. В логиката дедукцията се нарича умозаключение, под формата на което се осъществява логическият преход от общото знание към частното, при това изводът от известното знание в предпоставките към новото знание в заключението се налага с логическа необходимост. Това означава, че при спазване на правилата на логиката, от истинните предпоставки в дедуктивното умозаключение необходимо следва истинно заключение.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: