Дезинформация

by admin on 09.12.2012

Дезинформация

Дезинформация – най-разпространеният похват за манипулация,  представляваща заблуждаваща информация, скриване на истински факти, премълчаване на  неудобни истини, представяне в изопачен вид и едностранно на информацията, свързана със събитията. Една от основните функции във военно  време на психологическата война е политическата дезинформация, дезинформация на общественото и индивидуалното съзнание. С нейна помощ съответните пропагандистки центрове искат да лишат широката общественост от верни политически ориентири и механизми. Деформацията на истината, втълпяването в съзнанието на хората на  полуистини или лъжи, води до стериотипизиране. Извършва се масово програмиране като мисълта се насочва по определени коловози и дори напълно се притъпява способността да се мисли самостоятелно. Дезинформацията е  неизменна част от политическата игра, тя е инструментът, който изгражда политическата среда и който управлява обществеността. Информацията дава власт, но дезинформацията може да моделира и да насочва общественото съзнание в нужната за политиците посока, изграждайки  мнение, което неотлъчно да присъства и да гарантира своята подкрепа за всяка политическа кауза.

Използвана литература

  1. Чомски, Н. “Какво всъщност иска Чичо Сам”. София, 2000.
  2. Киршнер, Й. “Манипулирайте, но правилно”. София, 1994.

Тай, Л. “Бащата на манипулацията”. София, 2000.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на авторите и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: