Декларация

by admin on 22.10.2012

Декларация

Декларация – 1. Официален документ и ораторски жанр, който намира приложение в политическото, академичното, дипломатическото, военното красноречие, в бизнес комуникацията и др. Декларацията е натоварена да изпълнява информативна и осведомителна функция. Тя е делово изказване, устен прочит на текст, предварително изготвен от заинтересовани и оторизирани лица. Чрез декларацията се оповестяват официално и пред съответната аудитория или форум решения, платформи, позиции, предложения и др. 2. Официален писмен документ и парламентарен ораторски жанр, чрез който член на парламентарната аудитория, оторизиран за това, оповестява от парламентарната трибуна програми, политически платформи, решения за промяна в статута на парламентарната група (разпадане, създаване на нова група и др.) Тя се отличава с ясна структура, обособени части,  за лексиката са характерни семантичната еднопластовост, а от реторична гледна точка носи белезите на деловото общуване и на атическия стил (вж. атически стил).

 © Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: