Евиденция

by admin on 16.12.2020

Евиденция
Детайлно представяне на частите на един и същ предмет, който можем да си представим само във въображението си.
Пример:
Роботът в ежедневието на хората. Навярно роботът в бъдеще, може би в близко бъдеще, ще може да подготвя документацията на лекарите, да изпраща имейли, да анализира данни, на съставя графики и диаграми, да синхронизира нашия график, да помага в различни типове дейности: от професионални ангажименти до домакински задължения. Роботът като наш помощник или като сложен уред? Това е въпросът, който стои пред философи, футуролози, психолози, мениджъри, маркетолози, инвеститори.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: