Еристика

by admin on 09.12.2012

Еристика 

Еристика  -  метод за водене на спор, при който се включват логически погрешни, но убедителни разсъждения, т.е. изкуството на водене на спор, в който се използват както истинни, така и неистинни предпоставки. За да увеличат степента на убедителност,  софистите в античността, използват несигурни принципи като прибързани обобщения, погрешни аналогии, нелегитимно позоваване на авторитети.Целта обикновено е да се печели, дори и с цената на предизвикване на конфликт. Етимологично названието „еристика” идва от името на старогръцката богиня Ерида – богинята на скандалите и раздорите, от стгр. еris – спор, кавга, несъгласие. Ерида е богинята, която подхвърля „ябълка на раздора”, което станало и повод за Троянската война.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: