Индукция

by admin on 13.12.2012

Индукция

Индукция – форма на умозаключение, обобщение, възникващо на основата на емпирически материал. В логиката (от лат. ‘извеждане’) се нарича преминаване от частното към общото, когато, на основание повтарящи се свойства при отделни явления, се твърди за наличието на тези свойства при всички явления на даден род или вид. С други думи, повтарящият се признак при отделните факти навежда на мисълта, че той се явява не индивидуално, а е общ признак, присъщ на цялата група факти като цяло. В зависимост от обема на по-рано изследваните и предшестващи обобщението случаи се различава пълна и непълна индукция.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: