Институционална реч – Представител на държавната администраци

by admin on 06.01.2021

Институционална реч – Представител на държавната администрация отговаря на журналистически въпрос
Аудитория – смесена -граждани, родители и педагози, директори на училища
Ситуация – висок процент от заболели, сложна здравна криза
Цели: Да се успокоят родители и педагози и същевременно да се отправят популистки обещания.

Бих искала да внеса яснота по въпроса с училищата.
В страната имаме 2000 начални училища. В момента изготвяме планове относно това дали да се започне обучението по традиционния начин и училищата да отворят врати отново. Ще се вземе решение по-късно тази седмица, като се отчете темпът на разпространение на болестта.
Дали ще отворим училищата или не?
Ако едно училище е изработило план за действие, това не означава, че можем да си позволим да го отворим.
Ние няма как да сме сигурни, че децата са готови да се върнат, че учителите са готови да се върнат.
Това че правителството издава заповед да се отворят училищата, не означава, че сега всички ще отидат на училище.
Ние разговаряме с родители и те са добре информирани.
От една страна, имаме учебен процес. От друга страна, при вземане на решението е важно здравеопазването.
Това че казваме: – Не се тревожете за здравето си, не означава, че някой знае точните факти. Не и в тази ситуация! Не и в настоящите условия!
Родителите задават много въпроси, много основателни въпроси:
- Как се правят тестовете?
- Колко теста ще направите?
- Сигурни ли сте, че ще са налични достатъчно теста?
- За колко време излизат резултатите?
Родителите се интересуват и искат най-доброто за децата си. Педагозите също искат да имат достатъчно информация и същевременно да има гаранции за тяхното здраве.
Трябва подробно да се разясни всичко. На родителите трябва да се разясни всичко. Педагозите и директорите трябва да са подготвени и предупредени.
Но ако анализирате плана, ще разберете, че той поражда още много въпроси.
Смятаме, че родителите могат да вземат решение за децата си. Нека те да преценят ще посещават ли децата им училище в този момент.
Благодаря!
© Галина Янис. МП „Публична реч“. НАТФИЗ
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: