Италианската политическа реторика в книга на Нели Стефанова

by admin on 07.07.2015

Италианската политическа реторика в книга на Нели Стефанова
„Политическата реторика на Италия от 90-те“ е монография, написана от д-р Нели Стефанова, главен асистент в катедра „Реторика“, публикувана е от издателство „Сиела“ през 2012 година. Научен редактор на книгата е проф. дин Христина Мирчева. Текстът е структуриран в две глави, като първата е посветена на установяване на реторическите аспекти на политическия преход от Първа към Втора италианска република, а втората глава – на извеждане на социо-културни феномени в Италия и особености на политическата култура.
Монографията включва резултати от интердисциплинарно изследване, като е отделено внимание на историческите, правните, политическите процеси, на електоралната реформа и на електоралната динамика.
Нели Стефанова поставя фокус и върху политическите формации, и върху техните лидери: Форца Италия и Силвио Берлускони, Северната лига и Умберто Боси, Маслиновата клонка и Романо Проди, както и върху управлението на Масимо Д’Алема. Тук е мястото да спомена и за интересното оформление на корицата чрез портретите на известни италиански политически лидери.

Политическата реторика на Италия от 90-те

Италианската политическа реторика е анализирана в специфичен контекст, като са проучени и средствата на политическата пропаганда.
Същевременно ораторството на партийните лидери е изучавано детайлно във втора глава, като тук Нели Стефанова установява какви реторични средства се използват, тя говори за „материализиране на метафори“, за използването както на политически евфемизми, така и на диалектизми и вулгаризми; като достига до изводи, свързани с извеждане на езикови процеси, до опозицията старо-ново. Другият фокус в книгата е в четвъртата част на втората глава, а именно аргументацията, като тук подчертавам установените специфики на аргументация чрез асоциация и аргументация, която е основана на дисоциацията.
Българският читател има пред себе си едно интересно и обхватно изследване на италианската политическа реторика, написано на четивен език и структурирано ясно.

Проф. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: