Метаблог и микроблог

by admin on 26.12.2012

Метаблог(Metablog) – Това е блог за блоговете, т.е. за начините на изготвянето, поддържането, блогването и писането в тях.

Метаблогинг (Metablogging) – Публикуване на статии за блогването, т.е. за писането и поддържането на блогове.

Микроблог (Microblogging)  – вид блог, в който блогърите публикуват кратки текстове, които обновяват. Блогърите обикновено използват набор от услуги за обновяване, включително постоянни съобщения, мейли или туитър. Тези постове се наричат микропостове, докато актът на използване на тези услуги да обновяване на съдържанието се нарича микроблогинг.

Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: