Метабола

by admin on 16.12.2020

Метабола
Метаболата е реторична фигура. Означава повторение на едно и също нещо по различен начин, има натрупване на синоними. Целта е засилване значението на думата.
Пример:
Ценността доброта. Добрата, състрадание, съчувствие, милосърдие, емпатия. Те са важни за човешките отношения не само вътре в семейството, но и в обществото.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: