Обръщение от името на ООН за войната в Газа и бежанската криза

by admin on 25.10.2023

Обръщение от името на ООН за войната в Газа и бежанската криза

Високопочитаеми госпожи и господа,
Ваши превъзходителства,

В името на Организацията на обединените нации, ние обръщаме внимание на нарастващата хуманитарна криза, породена от конфликта в Газа и безбройните бежанци, които се намират в безизходица.
Войната в региона създава сериозни предизвикателства за стабилността, мира и сигурността в засегнатите области.
Ние призоваваме всички страни, участващи в конфликта, да спрат военните действия незабавно и да потърсят и намерят мирно решение на споровете си.
Ние също така призоваваме международната общност да подкрепи усилията за предоставяне на хуманитарна помощ на страдащите и да работи за възстановяване на уважението към правата на човека и спазването на международното хуманитарно право в региона.
ООН ще продължи да работи активно, съвместно със заинтересованите страни и международната общност, с цел подпомагане на преговорите за установяване на трайно решение на конфликта и осигуряване на помощта, необходима на бежанците и засегнатите лица.
Благодарим ви за вниманието и призоваваме всички да се присъединят към нашите усилия за мир и стабилност в региона и в света като цяло.

© Иво Матов, специалност „Европеистика“, 3 курс, учебна дисциплина „Презентационни и комуникационни имения“ при проф. Дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора на текста на речта и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: