Обърната класна стая

by admin on 22.05.2016

Обърната класна стая – Представлява метод на преподаване, чрез който част от учебното съдържание се пренася от класната стая (физическото пространство) във виртуална класна стая. По този начин се цели да се освободи повече време в клас, за създаване на ценни умения, критическо мислене, персонализирано проектнобазирано обучение и т.н. Учениците получават задачи за самостоятелна работа във виртуална среда, като запазват част от контрола върху това кога (спрямо началния и крайния срок) да прочетат, гледат, слушат, пишат или научат предоставеното съдържание.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: