Обяснение на отрицателен вот

by admin on 22.10.2012

 Обяснение на отрицателен вот

Обяснение на отрицателен вот – ораторски жанр/вид в съвременната българска парламентарна практика. Той е натоварен с информативна, протестна и критична функция. Право на такова обяснение имат както депутати, взели участие в разискванията, така и такива, които не са имали такава възможност. Предназначението му е да се даде възможност на народните представители да аргументират пред парламентарната аудитория в пленарната зала защо са гласували по тази начин. Парламентарният оратор прави това обяснение на отрицателния си вот, тъй като по време на разискванията чрез словото и парламентарни средства не е успял да убеди мнозинството от депутатите да подкрепят неговата позиция или тази на групата, която представя.

 © Иванка Мавродиева

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: