Парламентарно питане

by admin on 13.12.2012

Парламентарно питане

Парламентарно питане – класическа техника за осъществяване на парламентарен контрол, ориентирана към изясняването на мотивите за дейността на правителството и неговите по-нататъшни намерения по проблемите, свързани с определени страни на правителствената политика. Питанията или „интерпелациите” са искане от страна на един или няколко депутати към правителството като цяло или отделни министри относно мотивите на тяхното поведение или техните намерения по материя от общ характер, или от особено политическо значение. Те трябва да засягат  основни въпроси от дейността на правителствоо, отделните министри или администрацията, за която те отговарят. Питането се формулира писмено и се отправя чрез председателя на Народното събрание.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: