Превод на новогодишната реч на Ангела Меркел за 2019 година

by admin on 03.01.2023

Превод на новогодишната реч на Ангела Меркел за 2019 година

Скъпи съграждани,
Една година вече е зад нас, година с възходи и падения, с радостни и тъжни моменти. Всеки от нас ще се сети за нещо изцяло лично. Тази вечер мисля преди всичко за изключително тежката политическа година, която днес върви към своя край.
Знам, че много от Вас роптаеха срещу федералното правителство. Първо ни отне много време да съставим правителство като цяло, а като го имахме, спорехме и се занимавахме с лични въпроси.
Моето разбиране като бундесканцлер е, че нашата демокрация процъфтява заради подкрепеното от мнозинството съгласие, че държавните служители правят всичко, което е по силите им, за вътрешния мир и сплотеността на нашата страна. И че продължават да проучват с какво самите те могат да допринесат.
Аз направих това. Независимо колко неудовлетворяваща беше изминалата година, защото по принцип 13 години на този пост са достатъчна причина за това.
Така в края на октомври дадох старт на ново начало и заявих, че след края на този период на управление повече няма да заемам политически длъжности.
Демокрацията процъфтява чрез промяна и ние всичките сме във времето. Ние градим върху това, което са ни оставили нашите предшественици, а в настоящето творим за тези, които идват след нас.
Затова ме води убеждението, че ще преодолеем предизвикателствата на нашето време, само ако останем заедно и работим съвместно с тези, които са отвъд нашите границите.
Всъщност символични за това убеждение според мен са снимките, които ни изпрати нашият астронавт Александер Герст от международната космическа станция ISS.
Това са снимки, които ни дават нова перспектива за нашата планета: на природни сили като ураганите, с които ние, хората, трябва да живеем. Това са снивки на нашите пейзажите от Централна Европа, които през това необичайно сухо лято дори от Космоса изглеждаха изцяло кафяви, вместо зелени. Но все пак това са снимки на поразителната красота на нашата планета.
От една страна, тази завладяваща красота. От друга страна, ние знаем за уязвимостта на нашите условия за живот – и то в по-широк смисъл.
Това е съдбовният въпрос за промяната на климата, за контрола на миграцията и за борбата срещу международния тероризъм.
В наш личен интерес е да разрешим всички тези въпроси и можем да го направим най-добре, ако вземем предвид интересите на другите.
Това е поуката от двете световни войни от миналия век. Но това убеждение вече не се споделя от всички. Убедеността в
международното сътрудничество е поставена под натиск. В една такава ситуация трябва да отстояваме убежденията си още по-силно, да се обосноваваме, да се борим. И в наш личен интерес трябва да поемем повече отговорност.
От утре Германия ще бъде член на Съвета за сигурност на ООН за две години и ще намира решения на световни проблеми. Ние ще увеличим нашите средства за хуманитарна помощ и за помощ за развитие, но също и нашите разходи за отбрана.
Ние се ангажираме да направим Европейския съюз по-силен и способен да взема решения и искаме да запазим тясното си сътрудничество с Великобритания въпреки нейното напускане на ЕС.
С участието си на европейските избори през май може да допринесете за това, Европейския съюз и за в бъдеще да остане проект за мир, просперитет и сигурност.
Скъпи съграждани,
Просперитет, сигурност и мир – за това преди всичко трябва да работим и у дома.
Милиони хора доброволно служат на обществото. В тази новогодишна нощ искам да благодаря преди всичко на полицейските служители, на войниците, на спасителните служби и на всички онези, които в болниците се грижат за другите, както и на милионите доброволци.
За да осигури работни места, просперитет и поминък, федералното правителство постепенно предприема следващите стъпки за структурна промяна от традиционни към модерни технологии и прилага стратегията си за дигитален напредък.
С нашата работа искаме да осигурим на всеки достъп до образование, жилище и здравни грижи, както в провинцията, така и в града.
Затова се борим да намерим най-добрите решения по въпроса, но все по-често става въпрос за нашия стил на сътрудничество, за нашите ценности: откритост, толерантност и уважение.
Тези ценности са направили страната ни силна. Затова трябва да работим заедно за тях дори когато това е неудобно и изтощително.
Там, където вярваме в ценностите си и осъществяваме с енергичност идеите си, там може да възникне нещо ново и добро. Оттам може да произлезе силата, от която се нуждаем, за да разрешим проблемите си стъпка по стъпка и да подготвим почвата за едно мирно и сигурно бъдеще за нас и за нашите деца.
Пожелавам на всички ни смелостта за това!
Моите най-добри пожелания за Вас и Вашите семейства за една здрава, щастлива и благословена нова 2019 година!

© Преведена от: Велислава Миткова, специалност „Европеистика“, трети курс, Софийски университет, учебна дисциплина „Презентационни и комуникационни умения“, преподавател проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на преводача и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: