Превод на речта на Joaquin Phoenix

by admin on 01.12.2021

Превод на речта на Joaquin Phoenix

Реторична и комуникативна ситуация:
Получаване на награда на събитието за наградите Оскар
12.02.2020 г.
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=LUllIT8rCj4

Боже, толкова съм благодарен в момента. Не се чувствам по-високо от моите номинирани колеги или от някого друг в тази зала. Защото споделяме една и съща любов, любовта към киното. И тази форма на изразяване ми даде най-необикновения живот. Не знам какъв щях да бъда без това. Но мисля, че най-големият дар, който киното даде на мен и на много от нас в тази зала, е възможността да използваме гласа си за безгласните.
Мислех много за някои от тревожните проблеми, с които се сблъскваме. Мисля, че понякога се чувстваме или ни карат да чувстваме, че се борим за различни каузи. Но аз виждам общност. Мисля, че независимо дали говорим за неравенство между половете, расизма, правата на хомосексуалистите, правата на малцинствата или на животните, говорим за борбата срещу несправедливостта. Говорим за борба срещу схващането, че една нация, един народ, една раса, един пол или един вид има силата да доминира, контролира и използва друг безнаказано.
Мисля, че сме много откъснати от естествения свят и много от нас са виновни за егоцентричния мироглед — вярата, че ние сме центъра на Вселената. Отиваме в природата и я ограбваме заради ресурсите ѝ. Чувстваме се свободни да оплодим изкуствено една крава и когато тя роди, ние отнемаме бебето й, въпреки нейните викове. След това вземаме млякото й, предназначено за телето й, и го добавяме към кафето и зърнените ни храни. Мисля, че се страхуваме от идеята за промяна на личността, защото смятаме, че за тази цел трябва да жертваме нещо, да се откажем от нещо. Но ние хората сме толкова изобретателни и креативни. И мисля, че когато използваме любовта и състраданието като наши насоки, можем да създаваме и да развиваме системи за промяна, които да са от полза за всички живи същества и за околната среда.
Аз бях мошеник в живота си. Бях егоист. Понякога бях жесток, беше трудно да се работи с мен. И съм благодарен, че много от вас в тази зала ми дадоха втори шанс. И мисля, че това е положителното, когато сме най-добри, когато се подкрепяме един друг. А не когато се отблъскваме заради минали грешки, а когато си помагаме взаимно, когато се обучаваме един друг, когато се насочваме един друг към изкупление. Това е най-доброто в човечеството.
Когато беше на 17, брат ми написа тези текстове. Той каза: ‘Run to the rescue with love, and peace will follow.’ Благодаря.

© Превод: Мила Симеонова, студент от специалност „Европеистика“, Софийски университет, предмет „Презентационни и комуникационни умения, преподавател проф. дн Иванка Мавродиева.
© Онлайн справочник по реторика
Позоваването на преводача и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: