Превод на реч, произнесена от полковник Франк Слейд във филма „Усещане за жена“

by admin on 10.11.2018

Превод на реч, произнесена от полковник Франк Слейд във филма „Усещане за жена“

Преводът е на част от речта, произнесена от полковник Франк Слейд във филма „Scent of A Woman“ (1992). Ролята на Слейд се изпълнява от Ал Пачино, който получава „Оскар“ за нея. В речта си полковник Слейд защитава Чарли Симс (асистент на слепия пенсиониран военен Слейд по Коледа), който е ученик в престижен колеж и попада в сложна от етична гледна точка ситуация.

Подполковник Франк Слейд:
Не знам кой е учил тук – Уилям Хауърд Тафт, Уилям Дженингс Браян или Вилхелм Тел. Техният дух е мъртъв, ако въобще го е имало. Изпарил се е. Тук градите кораб, пълен с плъхове. Сал за доносници. Ако мислите, че готвите тези деца за достойни мъже, помислете отново. Защото смятам, че вие всъщност петните духа, който институцията трябва да проповядва.
Какъв срам! Що за шоу изнесохте днес? Единственият свестен актьор в него седи тук до мен и ще ви кажа, че душата на това момче е чиста. С нея не може да се преговаря. От къде знам ли? Някой от присъстващите тук (и няма да казвам кой), се е опитал да я купи. Само че Чарли не я е продал.
(Ред… Ще ви дам един ред. И представа си нямате за какво говорите, господин Траск. Бих Ви показал какво е ред, ако съм човекът, който бях преди 5 години; но сега съм твърде стар, твърде изморен и твърде сляп. На кого си мислите, че говорите?)
Невинаги съм бил сляп. Виждал съм момчета като тези тук, дори и по-млади, но с осакатени тела – без ръце и без крака. Но няма по-страшна гледка от ампутирания дух. За него няма протеза. Когато дойдох тук, чух мотото „Люлка на водачи“. Но щом въжетата се скъсат, люлката пада. И тук тя се е сгромолясала.
Творци на достойни мъже и лидери. Внимавайте какви лидери създавате!
Не знам дали мълчанието на Чарли е правилно. Не съм съдия или жури. Но знам, че няма да продаде някого, за да купи бъдещето си. А това, приятели, се нарича почтеност. Това е смелост. Това са качествата на лидера.
Бил съм на кръстопът в живота си. И винаги съм знаел кой е верният път, но никога не съм го поемал. Знаете ли защо? Защото е изключително трудно.
Пред вас е Чарли. И той е на кръстопът, но е избрал своята посока. Верният път. Път, изтъкан от принципи, които изграждат характера. Нека продължи по него. Държите бъдещето на това момче в ръцете си. Ценно бъдеще, уверявам Ви. Не го унищожавайте. Пазете го. Дайте му шанс. Един ден това ще ви направи горди. Обещавам ви…

© Онлайн справочник по реторика
© Цвятко Яшев – студент от специалност „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, автор на превода на речта, подготвена като част от задачите в часовете по „Комуникационни и презентационни умения“ с преподавател проф. Иванка Мавродиева
Позоваването на автора на превода Цвятко Яшев и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: