Представянето на книгата „Изследвания върху културите“ – автор проф. д.с.н. Цветан Давидков

by admin on 22.02.2020

Проф. д.с.н. Цветан Давидков разказва за културните ориентири в управлнението на 26.02.2020 г. В представянето на книгата „Изследвания върху културите“ ще вземат участие видни общественици, представители на академичната общност, ръководители от бизнес сектора в страната, практици в областта на Управлението на човешките ресурси.
Tsvetan Davidkov book 26.02.2020
Проф. д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Чете академични курсове по организационно поведение, национална и организационни култури, предприемачество и др. Изследователските му интереси са в сферата на трудовите култури и предприемачеството.
Представянето на новата книга ще се проведе в 65 аудитория на Ректората на СУ „Св.Климент Охридски“ от 18,30 часа.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: