Преподаването на реториката: съвременни методи и подходи

by admin on 02.07.2022

Преподаването на реториката: съвременни методи и подходи
Участниците по проекта Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE от Warsaw University: Agnieszka Szurek и Ewa Modrzejewska; Zagreb University: Diana Tomić и Elenmari Pletikos Olof; Институт по реторика и комуникации (ИРК) – Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Стефан Серезлиев, Иглика Касабова, обсъдиха преподаването на реториката по съвременен начин в университетски програми и в училище.
Работната среща е по проекта Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, https://rhefine.uw.edu.pl/ и се проведе на 1 юли 2022 г. Домакин на събитието – Институт по реторика и комуникации.
Участниците обсъдиха постигнатите резултати от дейностите, които са в широката гама от история и теория на реториката, методи на преподаване, изследователски методи, публикации, онлайн платформа във Варшавския университет, дебати и др. Интересни идеи са представени относно мястото на реториката в съвременното университетско образование и в средните училища.
Книги / учебни помагала: „Онлайн курс по реторика“ и „Преподаването на реториката онлайн: отворени ресурси“, издания на ИРК и изготвени от екипа на ИРК по проекта.
Линкове към сайтовете, разработени от Института по реторика и комуникации по две от дейностите:
https://rhetoriconline.iorc.info/
https://rhetoricteacher.iorc.info/
Линкове към подкастите:

https://rhetoriconline.iorc.info/podcasts-video/?fbclid=IwAR2JX60vTVxLKZiaBGOElrEYOL6FxDvO_fdVhJqXSbwSbXwg7wsHMQc6E-o

https://rhetoriconline.iorc.info/podcasts-video/?fbclid=IwAR2JX60vTVxLKZiaBGOElrEYOL6FxDvO_fdVhJqXSbwSbXwg7wsHMQc6E-o https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/”>https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/

Leave a Comment

Previous post:

Next post: