Проектът RHEFINE представя Rhetoric for Innovative Education

by admin on 09.09.2021

Проектът RHEFINE представя Rhetoric for Innovative Education.
Партньори по проекта RHEFINE са:
- Университета във Варшава (University of Warsaw)- координатор на проекта;
- Университета в Загреб (University of Zagreb);
- Институт по реторика и комуникации (Institute of Rhetoric and Communications).

Ewa Modrzejewska Ewa Modrzejewska
Проектът е Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for Higher Education).

Agnieszka Szurek Agnieszka Szurek

За времето от декември 2020 година до юни 2021 година са проведени 3 срещи и пилотен студентски уъркшоп. На тях са обсъдени дейностите, като предложенията са за създаване на книги и помагала по реторика, които представят съвременни методи за реторични изследвания и за обучение на студентите по реторика.
Едни от параметрите и темите са свързани с реторика на дебатите, реторика и дидактика и други. Предвидено е създаване на онлайн курс по реторика.
Работа по проекта с членове на екипа - Диана Томич - Загреб ръководи заседанието Работа по проекта с членове на екипа – Диана Томич – Загреб ръководи заседанието

Уточнение: Проект RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education – Erasmus+ Programme, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for Higher Education.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: