Професор д.ф.н. Иванка Мавродиева – номинация за утвърден учен в хуманитарните и социалните науки –„Питагор’16“

by admin on 24.05.2016

На церемонията по връчване на наградите „Питагор“ – 2016 година от Министерство на образованието и науката обявиха, че съм номинирана в категорията утвърден учен в хуманитарните и социалните науки.
https://www.youtube.com/watch?v=PQ9G17G07ZA
Кандидатствах в конкурса с подкрепата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в категорията за принос в хуманитарните и социалните науки.
Кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“ 2013 – 2014 г.
Аз съм един от тримата учени в тази категория в България и отчитам това като принос на постиженията ми в областта на реториката и академичното писане като преподавател в Софийския университет и като личен принос на учен и изследовател.
Съобщавам това на 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Ето само част от публикациите и постиженията, с които кандидатствах за индивидуална награда за наука „Питагор“:
- 2 монографии:
„Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013);
„Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014).

- 3 статии на английски език:
Mavrodieva, I. (2014). The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere – Cross cultural communication, International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Editura Univertitar and ADI Publication.
Impact Factor = 0,781 – Scientific Indexing Service (SIS), CEEOL.
International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication is index in 6: SIS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus; COPAS National, Academic and Specialist Library Catalogue, UK; Electronic Journal Library (EZB)] J-Gate; SCIPIO (Scientific Publishing & Information Online)
http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/.

Mavrodieva, I. 2014. The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria – US-China Foreign Language, January 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16, David Publishing House ISSN 1539-8080.
(indexed in CrossRef, DOI number). www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=15004.

Mavrodieva, I. 2014. Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication (ISSN2160-6579). No.12, 2014, Issue 39, David Publishing House. Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579
December 2014, Vol. 4, No. 12, 756-765 doi: 10.17265/2160-6579/2014.12.003

- 7 статии на български език, в които са представени научни резултати, които допринасят за развитието на реториката.

Цитирания:

- 200 цитирания на 20 публикации;
- В Google Schollar – 11 позовавания и 2 h индекс –общо на 7 публикации, 2 от които на английски език;
- Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate Debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), November 2012, Controversia;Fall2012, Vol. 8 Issue 1, p. 36 – EBSCO.

Уточнение: „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ е в съавторство с проф. Йовка Тишева.

Вижте информация за събитието и блоговете:
mavrodieva.wordpress.com
mavrodieva.blogspot.com

Leave a Comment

Previous post:

Next post: