Пълната индукция

by admin on 13.12.2012

Пълната индукция

Пълната индукция – това е обобщение на основа на анализа на всички случаи от определен род разсъждение, формата на пълна индукция е целесъобразно да се използва в случаите, когато числото на елементите от някакъв клас не е голямо и е напълно обозримо.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: