Реториката като теория, изследвания и преподаване на конференция RHEFINE

by admin on 25.02.2022

Двудневната международна конференция (24 и 25 февруари 2022 г.), посветена на реториката, приключи успешно днес – 25 февруари 2022 г.
Организатори са партньорите по RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education – Университета в Загреб (Хърватия).
Съвременните тенденции в обучението по реторика са представени в няколко сесии и презентаторите са утвърдени учени и изследователи от различни университети:
Contemporary trends in rhetorical classroom:
- Agnieszka Budzyńska-Daca & Kinga Rogowska: Structured Classroom Debate as a Genre for Teaching Rhetoric
- Agnieszka Budzyńska-Daca & Aleksandra Łukowska: Improvisation at Rhetoric Workshops as a Way of Teaching Communication Skills
- Diana Tomić & Jelena Vlašić Duić: Rhetorician & Phonetician: a long way back and a great way ahead
- Tena Žganec & Ines Carović: Rhetorical characteristics of video blogs
Workshops – семинари се проведоха на 25 февруари 2022 г.
Rhetorical Listening (trainers: Ana Vlah & Diana Tomić)
Collegial Dialogue for Culture of Collaboration (trainer: Sanja Kišiček)
Speech Skills (trainers: Jelena Vlašić Duić & Elenmari Pletikos Olof)
https://rhefine.uw.edu.pl/rhetorical-research-and-didactics

Leave a Comment

Previous post:

Next post: