Реторичен похват Комуникация – фиктивен съвет.

by admin on 16.12.2020

Комуникация – фиктивен съвет.
Въпрос към аудиторията, който ораторът отправя относно това как да постъпи, какво действие да предприеме. Въображаемо се прехвърля трудния проблем към аудиторията.
Пример 1:
Представете си, че сте изправени пред трудната дилема как да разпределите средствата за финансиране на проекти на актьорската гилдия. Как е правено това досега или не имало такива ситуации. Представете си казусите и решете, дайте предложения. Вие как ще постъпите в тази комплицирана ситуация.
Пример 2:
Има различни типове лидери: демократичен, либерален, авторитарен. Не съм авторитарен лидер. Затова се обръщам към вас с желанието, със стремежа да получа съвети и препоръки как да се излезе от тази сложна ситуация. Важно е да се чуят експертните оценки.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: