Реторическа аудитория

by admin on 09.12.2012

Реторическа аудитория

Реторическа аудитория – (от лат. ‘auditorium‘ ) – целенасочено формирана общност от хора, обединена от еднородна мотивация за дейност, подчинила интелектуалната си енергия на необходимостта от вземане на общо решение. Общото решение може да се състои дори само в положителната оценка на комуникативното послание. Но то може да има продължение в промяната на атитюдите, мненията, вярванията и поведението на възприемащите, свързана със скалата на ефективност на въздействието. © Александрова, Д. „Основи на реториката”, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 36.

Подготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора Д. Александрова и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: