Реторично възклицание

by admin on 17.03.2020

Реторично възклицание е риторична фигура, с която пряко се изразява силно чувство.

Пример:
Реч на Мерил Стрийп – Оскар за най-добра женска роля във филма ”Желязната лейди”

“О, боже мой. О, стига. Добре. Благодаря ви толкова много, благодаря, благодаря! Когато ми казаха името, имах чувството, че мога да чуя половината Америка: „О, не! О, стига, защо – тя! Отново!” Но както и да е. (смях) Първо ще благодаря на Дон, защото когато благодариш на съпруга си в края на речта, с името му пускат и музиката, а искам да знаеш, че ти си ми дал всичко, което ценя най-много в живота. (…)”

“О, боже мой” тук се явява реторично възклицание.

© Мария Рачева от 2 курс, специалност „Връзки с обществеността”, ФЖМК, Софийски университет, подготвена по дисциплината “Публична реч”.
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на Онлайн справочника и автора е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: