Речта на Марк Антоний към римския народ (от: „Юлий Цезар“ от Шекспир, трето действие, втора сцена)

by admin on 27.11.2022

Речта на Марк Антоний към римския народ
(от: „Юлий Цезар“ от Шекспир, трето действие, втора сцена)
от Уилям Шекспир (написано през 1599 г.)

Съграждани! Приятели! Римляни!
Изслушайте ме, искам да погреба Цезар, а не да го хваля. Лошото, което човек е сторил, остава и след смъртта му, а доброто се погребва заедно с него.
Така да бъде и с Цезар!
Благородният Брут ви увери в това, че Цезар е бил властолюбив; ако е бил такъв, това е тежък грях и Цезар тежко плати за него.
Тук, с волята на Брут и останалите (защото Брут е почтен човек, всички останали също са почтени) идвам да говоря на погребението на Цезар.
Той бе мой приятел, беше справедлив и верен към мен.
Но Брут казва, че е бил властолюбив, а Брут е почтен човек.
Цезар върна много пленници у дома в Рим, като откупът напълни хазната.
Дали това беше също, заради жаждата за власт на Цезар?
Когато бедните крещяха към него, Цезар заплака: Жаждата за власт обаче, трябва да бъде направена от по-силна материя.
Но Брут ви казва, че е бил властолюбец, а Брут е почтен човек.
Всички вие видяхте как на фестивала Луперкус три пъти му предлагах кралската корона, която той три пъти отказа.
Това ли беше жаждата за власт?
Но Брут твърди, че Цезар е бил властолюбив, а Брут със сигурност е почтен човек.
Няма да опровергавам казаното от Брут.
Казвам само това, което знам.
Вие всички го обичахте и то не без причина:
Какво ви отказва да скърбите за него?
О, разум, ти бягаш при глупавия добитък, човекът става неразумен!
Имай търпение!
Сърцето ми е в ковчега тук с Цезар и трябва да мълча, докато не се върне при мен.

Източник: Die Rede des Mark Anton an das römische Volk
(aus: »Julius Cäsar« von Shakespeare, 3. Aufzug, 2. Auftritt)
von William Shakespeare (1599 verfasst)
https://www.rhetorik-netz.de/marc_ant

© Антонио Павлов, студент от специалност „Европеистика“, Софийски университет, учебна дисциплина „Презентационни и комуникационни умения“, преподавател проф. дн Иванка Мавродиева. Преводът е от немски език. Оригиналът на е на английски език. Преводите са доказателство за усъвършенстване умения на студентите за подготовка, произнасяне на речи и превод на текстове на речи на известни личности и примери от художествена литература. Преводите са в помощ на обучението на студенти и на интересуващи се от реторика и са доказателства и академична атестация от преподавателя за уменията на студентите по модела proof and link.
© Цитирането на автора на превода и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: