Реч за любовта

by admin on 24.10.2023

Дами и господа,
Момчета и момичета,

Днес заставам пред вас, за да говоря по тема, която е в основата на нашия човешки опит и нашето човешко съществуване – Любовта.
Любов е дума, която има огромна тежест и значение. Това е дума, която надхвърля културните граници, не се подчинява на времето, не познава определенията „матриархат“ или „патриархат“, и е дума, която докосва дори и най-дълбоките кътчета на сърцата ни.
Но какво всъщност е любовта?
Дали това е страстта, която се разгаря между двама души? Дали е топлината и привързаността, които изпитваме към нашите семейства и приятели? Дали е състраданието, което проявяваме към нуждаещите се? Любовта е всичко това и много повече. Тя е сила, която ни свързва, мотивира и придава смисъл на живота ни.
На първо място, любовта е връзка – мощна и често необяснима, която се създава между хората. Било то, романтичната любов, която води до обединението на двама души, било то любовта между родители и деца, която не познава граници, както и другарството между приятели, което издържа проверката на времето.
Но за мен най – същественото определение е, че любовта е действие и избор.
Тоест, тя се определя не по думи, а по действия.
За жалост в съвременния живот често се набляга на самодостатъчността и независимостта. Това може да накара хората да бъдат по-предпазливи в отварянето си към уязвимостта, която идва с любовта и романтичните взаимоотношения. Също така развитието на цифровите технологии и социалните медии може да повлияе на начина, по който хората създават и поддържат взаимоотношения. За някои хора любовта дори е предизвикателство, защото се чувстват претоварени от постоянното излагане на подбрани образи на идеализирани връзки.
И така, в свят, който често изглежда разделен и хаотичен – любовта започва от нас самите. Когато практикуваме любов към себе си и състрадание към себе си, ние ставаме по-добре подготвени да обичаме другите около нас.
Мартин Лутър Кинг-младши веднъж каза: “Мракът не може да прогони тъмнината; само светлината може да направи това. Омразата не може да прогони омразата; само любовта може да го направи.” В един свят, който често се чувства разделен от различията, любовта има изключителната способност да преодолява тези различия.
Затова нека направим съзнателен избор да бъдем проводници на любовта в собствения си живот. Нека изберем любовта пред безразличието, добротата пред жестокостта и разбирането пред осъждането. Нека бъдем пламъкът на любовта, който осветява живота на хората около нас.
И последно с тези думи искам да пожелая на всички; Обичайте и бъдете обичани, защото това е най – прекрасното чувство и е нещото, което ни поддържа живи.
Благодаря ви.
© Ясмин Камах, специалност „Европеистика“, 3 курс, предмет „Презентационни и комуникационни умения“ при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора на текста и позоваването на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: