Реч на В. М. Молотов от 22 юни 1941 г.

by admin on 11.05.2016

Реч на В. М. Молотов от 22 юни 1941 г.
На 1 септември 1939 г. започва Втората световна война. Хитлер я нарича „блицкриг“ – „бързата война“, защото си прави планове само за няколко месеца да покори Европа. Развитието на военните действия в началото на войната сякаш доказва, че е бил прав в преценката си. На 22 юни 1941 год. фашистка Германия прави фаталната си грешка, като напада Съветския съюз.
В памет на над 60-те милиона загинали по време на войната и по повод Празника на победата – 9 май, който скоро предстои, ще се опитам да анализирам една велика реч, мобилизирала до краен предел физическите и психическите сили на хората в СССР. Това е речта на Вячеслав Михайлович Молотов, произнесена по радиото на същия този съдбовен ден – 22 юни 1941 г. Речта е взета от сайта на Университета по реторика и ораторско майсторство. За улеснение се представя превода и анализа на речта.
Граждани и гражданки на Съветския съюз!
Съветското правителство и неговият ръководител другарят Сталин ми възложиха да направя следното изявление:
Днес, в 4 часа сутринта, без предявяване на каквито и да било претенции към Съветския съюз, без обявяване на война, германските войски нападнаха нашата страна, атакуваха нашите граници на много места и подложиха на бомбардировка от самолетите си нашите градове – Житомир, Киев, Севастопол, Каунас и някои други, при което са убити и ранени повече от двеста души. Атаката на вражеските самолети и артилерийският обстрел бяха извършени също и от румънска и финландска територия.
Това нечувано нападение на нашата страна се явява несравнимо с нищо вероломство в историята на цивилизованите народи. Нападението над нашата страна е извършено без оглед на това, че между СССР и Германия е сключен договор за ненападение и Съветското правителство добросъвестно изпълняваше всички условия по този договор. Нападението над нашата страна е извършено без оглед на това, че за цялото време на действие на този договор германското правителство нито веднъж не е могло да предяви нито една претенция към СССР по отношение изпълнението на договора. Цялата отговорност за това разбойническо нападение над Съветския съюз изцяло и напълно пада върху германските фашистки управници.
Едва след извършеното нападение германският посланик в Москва Шуленберг в 5 часа и 30 мин. сутринта от името на своето правителство заяви пред мен в качеството ми на Народен Комисар на външните работи, че германското правителство е решило да започне война против СССР във връзка със съсредоточаването на части на Червената армия на източната германска граница.
В отговор от името на Съветското правителство заявих, че до последната минута германското правителство не е предявявало никакви претенции към Съветското правителство, че Германия извърши нападение над СССР без оглед на миролюбивата политика на Съветския съюз и по този начин се явява нападащата страна.
По поръчение на Правителството на Съветския съюз съм длъжен също така да заявя, че в нито един участък нашата войска и нашата авиация не са допуснали нарушение на границата и поради това направеното днес сутринта изявление на румънското радио, че уж съветската армия е обстрелвала румънски летища, се явява пълна лъжа и провокация. Същата такава лъжа и провокация представлява и днешната декларация на Хитлер, който със задна дата се опитва да скалъпи обвинителен материал срещу Съветския съюз за неспазване на съветско-германския пакт.
Сега, когато нападението над Съветския съюз е вече извършено, Съветското правителство даде заповед на нашите войски – да отбият разбойническото нападение и да изгонят германската войска от територията на нашата страна. Тази война ни е натрапена не от германските работници, селяни и интелигенция, чиито страдания ние разбираме добре, а от кликата на кръвожадните фашистки управници на Германия, поробили французи, чехи, поляци, сърби, Норвегия, Белгия, Дания, Холандия, Гърция и други народи.
Правителството на Съветския съюз изразява непоколебимата си увереност, че нашата доблестна армия и флот и смелите соколи на Съветската авиация с чест ще изпълнят дълга си пред родината, пред съветския народ и ще нанесат съкрушителен удар на агресора.
Не за първи път на нашия народ му се налага да има работа с нападащ възгордял се враг. На похода на Наполеон в Русия нашият народ отговори с отечествена война и Наполеон претърпя поражение, стигна до своя крах. Същото ще се случи и с възгорделия се Хитлер, обявил нов поход срещу нашата страна. Червената армия и целият наш народ отново ще поведат победоносна отечествена война за родината, за честта, за свободата.
Правителството на Съветския съюз изразява твърдата си увереност в това, че цялото население на нашата страна, всички работници, селяни и интелигенцията, мъжете и жените ще се отнесат съвестно към своите задължения, към своя труд. Целият наш народ сега трябва да бъде сплотен и единен както никога. Всеки от нас трябва да изисква от себе си и от другите дисциплина, организираност, самоотверженост, достойни за истинския съветски патриот, за да обезпечим всички нужди на Червената армия, флота и авиацията и да осигурим победата над врага.
Правителството ви призовава вас, граждани и гражданки на Съветския съюз, още по-тясно да сплотите своите редове около нашата славна болшевишка партия, около нашето Съветско правителство, около нашия велик вожд другаря Сталин.
Нашето дело е справедливо. Врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде наша.
Преводът на речта на Молотов е изготвен по учебната дисциплина „Комуникативни техники“ при проф. Иванка Мавродиева.
Вижте в Онлайн справочника по реторика и анализа на речта на Молотов.
© Благовеста Катевска, специалност БИН
Цитирането и позоваването на автора/преводача и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: