Реч на Жак Ширак за климата, произнесена на 26 септември 2019 г.

by admin on 04.01.2022

Реч на Жак Ширак за климата. (26 септември 2019 г.)

Къщата ни гори и ние гледаме другите.
Природата, осакатена, свръхексплоатирана, вече не успява да се възстанови.
И ние отказваме да го признаем.
Човечеството страда. Страда от лошо развитие, както на север, така и на юг.
И ние сме безразлични.
Земята и човечеството са в опасност и всички сме отговорни за това.
Вярвам, че е време да отворим очите си. На всички континенти светват предупредителните знаци.
Европа е засегната от природни бедствия и здравни кризи.
Американската икономика, често страдаща от природни ресурси, изглежда страда от криза на доверието в своите методи за регулиране.
Латинска Америка отново е разтърсена от финансовата и следователно социална криза.
В Азия разпространението на замърсяването, както се вижда от кафявия облак, се разпространява и заплашва да отрови цял континент.
Африка е затрупана от конфликти, СПИН, опустяване, глад.
Някои островни държави са застрашени от изчезване от глобалното затопляне.
Няма да можем да кажем, че не сме знаели!
Нека внимаваме 21-ви век да не се превърне за бъдещите поколения във век, който ще се оценява като престъпление на хората срещу живота на планетата.
Нашата колективна отговорност трябва да бъде ангажирана.
Основна отговорност е на развитите страни. Първи те трябва да поемат отговорност заради следното: историята им; икономическата им мощ; нивото на тяхното потребление.
Ако цялото човечество се държеше като страните от Севера, ще са необходими още две планети, за да се задоволят нашите нужди.
Отговорността на развиващите се страни също е важна. Отричането на дългосрочни ограничения поради спешни задачи няма смисъл. Тези страни трябва да признаят, че за тях няма друго решение освен да измислят по-малко замърсяващ начин за растеж на икономиката им.
Десет години след Рио няма с какво да се гордеем. Изпълнението на „Дневен ред 21“ е трудоемко. Осъзнаването на нашия провал трябва да ни накара тук, в Йоханесбург, да сключим договор, да има глобален алианс или съюз за устойчиво развитие.
Съюз, чрез който развитите страни ще инициират екологичната революция; революцията на техните начини на производство и потребление.
Съюз, чрез който те ще положат необходимите усилия солидарно спрямо бедните страни.
Съюз, за който Франция и Европейският съюз са готови.
Съюз, чрез който развиващият се свят ще поеме по пътя на доброто управление и чистото развитие.
Смятам, че имаме пред нас пет приоритетни проекта.

© Мариела Веселинова, студент от специалност „Европеистика“, превод в часовете по „Презентационни и комуникационни умения“ при проф. И. Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Позоваването на преводача и Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: