Реч на Хилари Клинтън за правата на жените

by admin on 23.04.2020

Реч на Хилари Клинтън за правата на жените

Превод на български език:

Това, което е известно и добре познато е, че:
Ако жените са здрави и образовани, семействата им процъфтяват.
Ако жените не биват насилвани, семействата им процъфтяват.
Ако жените имат шанс да работят и печелят като пълноправни и равностойни партньори в обществото, семействата им процъфтяват.
И когато семействата процъфтяват – общностите и нациите също го правят.
Ето защо всяка жена, всеки мъж, всяко дете, всяко семейство и всеки народ на тази планета имат участие в дискусията, която се води тук.
Истината е, че повечето жени по света работят както в дома си, така и извън него, обикновено по необходимост.
Трябва да разберем, че няма една-единствена формула за това как жените трябва да ръководят, направляват и организират живота си. Ето защо трябва да уважаваме избора, който всяка жена прави за себе си и за семейството си. Всяка жена заслужава да реализира собствения си потенциал.
Но трябва да признаем, че жените никога няма да получат заслужено уважение и да демонстрират достойнство, докато техните права не започнат да се зачитат и защитават.
Целите ни за тази конференция са: Да укрепим семействата и обществата чрез даването на възможност на жените да поемат по-голям контрол върху съдбата си.
Целите ни не могат да бъдат напълно постигнати, освен ако всички правителства – тук и по света – не поемат отговорност да зачитат и насърчават човешките права на жените, които са международно признатите.

Линк към анализираната част от речта:
https://edition.cnn.com/videos/us/2015/09/04/hillary-clinton-united-nations-china-womens-rights-bts.cnn

Линк към видео и текстова версия на цялата реч:
https://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm

© Онлайн справочник по реторика
© Верджиния Вичева, студент по връзки с обществеността, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, заданието като анализ е част от курса „Публична реч“, воден от проф. дн Иванка Мавродиева
Цитирането на автора на преподава и Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: