Реч на Шарл Де Гол, произнесена на 18.06.1940г., който призовава французите да се обединят в действия за освобождаване на Франция

by admin on 02.01.2023

Реч на Шарл Де Гол, произнесена на 18.06.1940г., който призовава французите да се обединят в действия за освобождаване на Франция

Лидерите, които дълги години бяха начело на френските армии, сформираха правителство. Това правителство, твърдейки, че армията ни е претърпяла поражение, се обърна към врага с молба да прекрати битката.
Вярно е, че бяхме и сме смазани от механичната, сухопътната и въздушната мощ на противника.
Безкрайно повече от числеността им са танковете, самолетите и тактиката на германците, които ни накараха да отстъпим. Именно танковете, самолетите и тактиката на германците изненадаха нашите лидери до такава степен, че ги доведоха до днешното им положение.
Но казана ли е последната дума?
Трябва ли надеждата да изчезне?
Окончателно ли е поражението?
Не!
Повярвайте ми, говоря ви с пълното съзнание за фактите и ви казвам, че нищо не е загубено за Франция. Същите средства, които ни победиха, един ден могат да ни доведат до победа.
Защото Франция не е сама!
Тя не е сама!
Тя не е сама!
Тя има зад гърба си огромна империя.
Тя може да застане рамо до рамо с Британската империя, която държи морето и продължава борбата. Подобно на Англия, тя може неограничено да използва огромната промишленост на Съединените щати.
Тази война не се ограничава само до територията на нашата нещастна страна. Тази война не приключва с битката при Франция. Тази война е световна война. Всички грешки, всички забавяния, всички страдания не пречат на факта, че в света има всички необходими средства, за да смажем един ден враговете си. Разбити днес от механична сила, в бъдеще ще можем да победим с превъзхождаща механична сила. Съдбата на света е тук.
Аз, генерал дьо Гол, който в момента се намирам в Лондон, каня френските офицери и войници, които се намират на британска територия или които биха дошли там, с оръжията си или без тях, каня инженерите и специалистите от оръжейната промишленост, които се намират на британска територия или които биха дошли там, да се свържат с мен.
Каквото и да се случи, пламъкът на френската съпротива не трябва и няма да бъде угасен.
Утре, както и днес, ще говоря по Лондонското радио.

Източник: L’appel du 18 juin du général de Gaulle

© Преведена от френски език от Християна Стоянова, студент от специалност „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет. Преводът е част от дейностите в часовете и в курса „Презентационни и комуникационни умения“ с преподавател проф. дн Иванка Мавродиева

© Онлайн справочник по реторика

Цитирането и позоваването на преводача и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: