Реч повод война на Уинстън Чърчил – 3 септември 1939 година, Камара на общините

by admin on 02.02.2024

Реч повод война на Уинстън Чърчил

Превод на официално политическо изявление и държавен-политически дискурс по повод война на Уинстън Чърчил, 3 септември 1939 година, Камара на общините.

В този тържествен час е утешаващо да си припомним и да спрем нашите многократни усилия за мир. Всички тези усилия са били предопределени като провал, но всички те са били верни и искрени. Това е направено поради най-висока морална стойност. И не само морална стойност, но и практическа стойност – в настоящето. Защото искреното съгласие на десетки милиони мъже и жени, чието сътрудничество е незаменимо и чието другарство и братство са незаменими, е единствената основа, върху която изпитанието и премеждията на настоящата война могат да бъдат издържани и преодолени. Само това морално убеждение дава онази вечна устойчивост, която обновява силата и енергията на хората в дълги, съмнителни и мрачни дни. Навън може да вилнеят бурите на войната, а земите да бъдат връхлетени от яростта на нейните ветрова, но в нашите собствени сърца тази неделна сутрин има мир. Ръцете ни може да са в действие, но съвестта ни е в покой.
Не бива да подценяваме тежестта на задачата, която стои пред нас, нито смелостта за изпитанието, на което няма да се окажем неспособни. Трябва да очакваме много разочарования и неприятни изненади, но можем да бъдем сигурни, че задачата, която сме приели доброволно, не е извън обсега и силите на Британската империя и Френската република. Министър-председателят каза, че това е тъжен ден, и това наистина е така, но в момента може да се чуе и друга нотка, а именно чувството на благодарност, че ако тези големи изпитания се стоварят върху нашия остров, сега тук има поколение британци, готови да докажат, че не са недостойни за предишните дни и не са недостойни за онези велики мъже, бащите на нашата земя, които положиха основите на нашите закони и оформиха величието на нашата страна.
Тук не става въпрос за борба за Данциг или за Полша. Ние се борим, за да спасим целия свят от чумата на нацистката тирания и в защита на всичко най-свято за човека. Това не е война за господство, имперско разрастване или материална изгода; не е война, която да затвори някоя страна от слънчевата й светлина и средствата за напредък. Това е война, разглеждана в нейната същност, за утвърждаване върху непристъпни скали на правата на индивида, и това е война за утвърждаване и възраждане на човешкия ръст. Може би може да изглежда парадоксално, че една война, предприета в името на свободата и правото, изисква като необходима част от процесите си да се откаже за момента от толкова много от скъпо ценените свободи и права. През последните няколко дни Камарата на общините гласува десетки законопроекти, които предават на изпълнителната власт най-скъпо ценените ни традиционни свободи. Сигурни сме, че тези свободи ще бъдат в ръце, които няма да злоупотребяват с тях, които няма да ги използват за класови или партийни интереси, които ще ги пазят и съхраняват, и очакваме деня, със сигурност и увереност очакваме деня, когато нашите свободи и права ще ни бъдат възстановени и когато ще можем да ги споделим с народите, за които тези блага са непознати.

https://www.nationalchurchillmuseum.org/war-speech.html

© Симеон Маринов – специалност „Европеистика“, курс „Презентационни и комуникационни умения“ при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на преводача на речта и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: