Сборник с доклади от международната научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“

by admin on 11.02.2018

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.
Конференцията бе открита от Деница Сачева, заместник-министър на Министерството на образованието и науката (МОН); от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и от Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата (НДД).
PK-02022018
Организатори са Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Институтът по реторика и комуникации.
Участниците получиха при регистрацията сборник с доклади, издание на „Фабер“, Велико Търново.
Ped-Com-2-3-02-2018-cover
Издаването на 40 доклада в сборник с обем 334 страници и предоставянето му по време на научното събитие е добра практика.
Така участниците имат възможност да прочетат текстовете веднага след приключване на международната научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.
В раздел „Основни доклади“ са публикувани:
- докладът на проф. Юлияна Рот, ключов лектор, на тема „Интеркултурна педагогика: Размисли между теорията и реалностт.“;
- резюмета на доклада на д-р Фотини Еглезу, ключов лектор, „Rhetorical ‘paideia’ (‘παιδεία’) into modern educational settings: From theory to praxis … again” и на уъркшопа, воден от нея,
Докладите са публикувани в обособени раздели:
- „Технологиите в педагогическата комуникация“;
- „Виртуална и визуална педагогическа комуникация“;
- „Педагогическа комуникация и социални мрежи“;
- „Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда“;
- „Приобщаващото образование и педагогическата комуникация“;
- „Комуникацията в детските градини и началното образование“.

Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: