Сватбена реч

by admin on 25.04.2022

Скъпи младоженци!

Сега сте двама, но пред вас животът е един.
Влезте във вашия дом и пристъпете прага на съвместното си битие.
Няма да има самота за вас, защото ще бъдете един до друг.
Дано са много добри дните ви на тази земя и нека любовта ви бъде по-силна от омразата и гнева, обидите и разочарованията.
Животът трябва да приемате такъв, какъвто е, да се опитате да го разберете и след това да го подобрите.
И не питайте какво да очаквате от живота. Питайте се един друг какво съвместният ви живот ще очаква от вас като съпрузи, които ще го изграждат постепенно, всеки ден и всеки час.
Ще имате много щастие в живота ви, но не забравяйте, че по-голямо щастие от децата няма. И колкото повече любов давате, толкова повече ще получавате.
Ще е нужно време, за да разберете разликата между преплетени ръце и оковани души.
Ще е нужно време, за да осъзнаете, че любовта не е вечно упование.
Ще е нужно време, за да разберете, че човекът до теб ти дава сигурност за цял живот.
Ще е нужно време, за да прозрете, че целувките не подпечатват договори, а подаръците не значат обещания.
Любовта е дълготърпелива и пълна с благост.
Любовта не завижда.
Любовта не се превъзнася, не се гордее, не дири своето.
Любовта не се сърди и зло не мисли.
Любовта на неправда не се радва, а се радва на истина.
Любовта всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко изтърпява.
Любовта никога не свършва!

©Таня Трандева, специалност ПИС, Философски факултет, Софийски университет. Речта е произнесена в часовете по „Комуникативни техники“ на 11.04.2022 г. Формирането на ораторски умения е и част от проекта RHEFENE – Rhetoric for innovative education, Erasmus+, представен от проф. дн Иванка Мавродиева.
© Позоваването на автор на речта и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: