Семинар “Интелектуалците през античността”

by admin on 02.04.2013

Семинарът “Интелектуалците през античността”  се води доц. д-р Николай Гочев, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”.

Семинарът се провежда през първата половина на 2013 година.

Организатори на семинара са Катедрата по класическа филология и Асоциацията за развитие на университетското класическо образование – АРИКО

Лектори са доц. д-р Николай Гочев, доц. д-р Димка Гочева, доц. д-р  В. Герджикова, д-р Невена Панова, д-р Камелия Спасова,   д-р Димитър Илиев, Зоя Христова-Димитрова.

Сред лекциите интерес от реторична гледна точка представлява  тази на 5 април 2013 година на д-р Димитър Илиев на тема “Цицерон – ораторът с културен манифест”.

Лекцията “Софистиката (Горгий, Протагор) на доц. д-р Димка Гочева също провокира интереса на философи и реторици.

Семинарът се провежда петък вечер през седмица в Ректората – Гълъбарника.

За повече информация вижте в сайта http://aaduce.wordpress.com/

Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: