Слайд

by admin on 11.11.2013

Слайд (slide)структурен елемент от презентацията, на който се изработват и оформят елементите на презентацията: текст, визуални изображения, анимиращи ефекти, музика, видеоклип и др.

© Иванка Мавродиева

Терминът е от речника в книгата „Как да презентираме успешно” с автор Иванка Мавродиева, издание на Кота, С, 2007.

Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: