Споделяне

by admin on 22.05.2016

Споделяне – (от английски share) е вид интеракция в социалните сайтове и платформи, при което потребителят не създава собствено съдържание, а споделя вече съществуващото. То може да се обогати чрез добавяне на коментар, хипервръзка, снимка, емотиконка и т.н. В различните платформи от Уеб 2.0 споделянето получава и различно наименование: при блоговете – reblog, repost; във Facebook, LinkedIn и други социални мрежи – споделяне (share); в Twitter – retweet; в Pintrest – pin it; и др. Споделянето на съдържание се счита за интеракция, която води до най-високо ниво на разпространение, достигане до и ангажиране на уебпотребителите.
© Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика.
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: